سامانه شفافیت صنعت پتروشیمی

شفافیت سریع ترین، کم هزینه ترین،ساده ترین، مبنایی ترین و قابل اعتماد ترین سازوکار برای مبارزه با فساد(هم در پیشگیری و هم کشف جرم)،افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسه سالاری، مشارکت فعال و موثر مردمی،کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد،و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است. با ایجاد شفافیت می توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض های ناروا در نظام جلوگیری کرد. به همین جهت، سازمان فناوری اطلاعات با همکاری سازمان غیردولتی شفافیت برای ایرن اقدام به تاسیس کمیته شفافیت نموده است. پورتال شفافیت، اولین اقدام این سازمان در راستای توسعه شفافیت است. این پورتال به صورت مستمر از نظر مختوا و بستر به روز خواهد شد.

تاریخچه صنعت پتروشیمی در ایران

 • مرحله پیدایش در سال 1342 با بهره برداری از واحد تولید کود شیمیایی مجتمع پتروشیمی شیراز آغاز شد و در سال بعد نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأسیس شد.
  1342
 • در مرحله گسترش اولیه و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، توسعه این صنعت به اجرا در آمد. از عمده اهداف این دوره، تأمین نیاز داخلی کشور به کود شیمیایی و برخی مواد پایه شیمیایی جدید نظیر دوده، گوگرد، گاز مایع، سود سوز آور، کربنات و بی کربنات سدیم، پی وی سی و مواد نرم کننده پلاستیک بود.پلاستیک بود. احداث مجتمع های پتروشیمی رازی (شاهپور سابق)، آبادان، پازارگاد، کربن اهواز، خارگ، فارابی (ایران نیپون سابق)، و طرح های توسعه پتروشیمی شیراز و انجام بخش عمده ای از احداث پتروشیمی بندر امام ( ایران ژاپن سابق) حاصل تلاش های این دوره بوده است .
  1342-1357
 • در این سال ها علیرغم شرایط دشوار جنگ و محاصره اقتصادی، تکمیل برخی از طرح¬های نیمه تمام از جمله توسعه پتروشیمی شیراز با حداکثر استفاده از منابع داخلی انجام شد. با اجرای برنامه¬های پنج ساله اول و دوم، توسعه پتروشیمی شامل بازسازي مجتمع¬هاي آسيب ديده در جنگ تحميلي، تکمیل و بهره برداری طرحهاي نیمه تمام و همچنین احداث طرح های جدید در پايان سال 1378 و انتهای برنامه دوم توسعه صنعت پتروشیمی، ظرفيت سالانه توليد این صنعت به 14 ميليون تن رسيد.
  1357-1367
 • در این سال ها علیرغم شرایط دشوار جنگ و محاصره اقتصادی، تکمیل برخی از طرح¬های نیمه تمام از جمله توسعه پتروشیمی شیراز با حداکثر استفاده از منابع داخلی انجام شد. با اجرای برنامه¬های پنج ساله اول و دوم، توسعه پتروشیمی شامل بازسازي مجتمع¬هاي آسيب ديده در جنگ تحميلي، تکمیل و بهره برداری طرحهاي نیمه تمام و همچنین احداث طرح های جدید در پايان سال 1378 و انتهای برنامه دوم توسعه صنعت پتروشیمی، ظرفيت سالانه توليد این صنعت به 14 ميليون تن رسيد.
  1367-1378
 • برنامه سوم توسعه، سرآغاز مرحله جهش و تثبیت در صنعت پتروشیمی ایران بود که اهدافی همچون توسعه صادرات و ارتقاء صنعت در صادرات غیر نفتی، گسترش خصوصی سازی و توجه خاص به تحقیق و توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و ایجاد ظرفیت های تولید جدید را برای دستیابی به هدف فروش ۲۰ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی تا پایان برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته بود.
  1378-1392
 • جهش دوم صنعت پتروشیمی از سال 1392 آغاز شده و شامل 45 طرح است. تا کنون تعداد 34 طرح از طرح های جهش دوم به بهره برداری رسیده اند و 11 طرح باقیمانده نیز تا پایان سال 1400 بهره¬برداری خواهند گردید. با اجرای طرحهای جهش دوم صنعت پتروشیمی در سال 1400، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به 100حدود میلیون تن ) 80 درصد رشد نسبت به سال 92 ( رسیده و 4 میلیارد دلار (بر پایه قیمت های سال 95 ) بر درآمد این صنعت اضافه خواهد شد. حجم سرمایه¬گذاری برای 11 طرح باقیمانده از جهش دوم صنعت پتروشیمی در حدود 1/7 میلیارد دلار است.
  1392-1400