نظرسنجی

 نظرسنجی
   پورتال سازمانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را چگونه ارزیابی میکنید؟  عالی خوب  متوسط  ضعیف 
 تصویر امنیتی :
 متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*