خانه / طرح ها و مجتمع ها / سایر مناطق / طرح الفين دهلران (الفين هفدهم)

الفين دهلران (الفين هفدهم)

مجری: شرکت مجتمع صنايع پتروشيمي دهلران سپهر (سهامي خاص)

محل اجرا: دهلران-استان ايلام

مساحت: 200 هکتار

مالکيت: رمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت 90 درصد، شرکت ملي صنايع پتروشيمي 10 درصد

زمان شروع: سال 1393

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1399

کاربرد محصولات: ماده اوليه توليد پلي پروپيلن، توليد انواع فيلم پلي اتيلن، فوم پلي اتيلن، روکش سيم و کابل و...

ليسانس:

پیمانکار: شرکت‌هاي AVIC / HFEC و LIAONING

پیشرفت فیزیکی: تا پایان اسفند 1395: 3/7 درصد

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2YLYp9io2YQg2YHYsdmI2LQ8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9in2KrZitmE2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7NTAwPC90ZD4KPHRkPjE5ODwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtm+2LHZiNm+2YrZhNmGPC90ZD4KPHRkPjgxPC90ZD4KPHRkPjgxPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KjZhtiy2YrZhiDZvtmK2LHZiNmE2YrYsjwvdGQ+Cjx0ZD42NDwvdGQ+Cjx0ZD42NDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtiz2YjYrtiqINmF2KfZiti5PC90ZD4KPHRkPjE1PC90ZD4KPHRkPjE1PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2b7ZhNmKINin2KrZitmE2YYg2LPZhtqv2YrZhjwvdGQ+Cjx0ZD4zMDA8L3RkPgo8dGQ+MzAwPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KzZhdi5PC90ZD4KPHRkPjk2MDwvdGQ+Cjx0ZD42NTg8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A7TkdMPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzg2MDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtin2YTYp9mK2LTar9in2Ycg2q/Yp9iyINmIINqv2KfYsiDZhdin2YrYuSAzMTAwPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KjZiNiq2YYtMTwvdGQ+Cjx0ZD41Jm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9mF2KzYqtmF2Lkg2YfYp9mKINm+2KrYsdmI2LTZitmF2Yo8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه پنجم، پلاک22، ساختمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طبقه 2، واحد 10 - 1513643911

صندوق پستی :

تلفن : 88554789-021

فکس : 88707465-021

آدرس و کدپستی مجتمع : استان ایلام‌، شهرستان دهلران، 20 کیلومتری جاده دهلران به اندیمشک‌، جنب تأسیسات سد دوریج

تلفنخانه : 08433721630

تلفکس: 08433721627

وبسایت :

ایمیل : petro.dehloran@gmail.com

: