خانه / طرح ها و مجتمع ها / سایر مناطق / طرح پلي اتيلن سنگين / سبک خطي جهرم

پلي اتيلن سنگين / سبک خطي جهرم

مجری: شرکت پتروشيمي جهرم (سهامي عام)

محل اجرا: کيلومتر 37 جاده جهرم- شيراز در استان فارس

مساحت: 200 هکتار

مالکيت: سرمايه گذاري مهد اميد آرين 43/56 درصد، بانک صادرات 19/88 درصد، پتروشيمي فيروزآباد 18/75 درصد، ساير سهامداران 17/82 درصد

زمان شروع: سال 1391

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1399

کاربرد محصولات: خوراک واحدهاي پايين دستي توليد کننده انواع فيلم، ظروف مختلف، قطعات پلاستيکي، لوله، کابل و...

ليسانس: Getech

پیمانکار: قرارگاه خاتم‌الانبياء

پیشرفت فیزیکی: تا پایان اسفند 1395: 11/8 درصد

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2YLYp9io2YQg2YHYsdmI2LQ8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9m+2YTZiiDYp9iq2YrZhNmGINiz2Ybar9mK2YYvINiz2KjaqSDYrti32Yo8L3RkPgo8dGQ+MzAwJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzMwMDwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+2KfYqtmK2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZD4yOTA8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72K7YtyDZhNmI2YTZhyDYp9iq2YrZhNmGINmF2LHaqdiyICjZvtiq2LHZiNi02YrZhdmKINmB2YrYsdmI2LIg2KLYqNin2K8pPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KjZiNiq2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MjQ8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72YXYrNiq2YXYuSDZh9in2Yog2b7Yqtix2YjYtNmK2YXZijwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، یوسف آباد، خیابان اکبری، نبش کوچه راستی، پلاک 2 - 1433883945

صندوق پستی :

تلفن : 07136282660

فکس : 07136261319

آدرس و کدپستی مجتمع : کیلومتر 37 جاده شیراز- جهرم

تلفنخانه :

تلفکس:

وبسایت : www.japc.ir

ایمیل : jahromm.pc@gmail.com

: