خانه / طرح ها و مجتمع ها / سایر مناطق / طرح پلي اتيلن سنگين ممسني

پلي اتيلن سنگين ممسني

مجری: شرکت پتروشيمي ممسني (سهامي عام)

محل اجرا: شهرستان ممسني

مساحت: 67 هکتار

مالکيت: گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان 50/13 درصد، بازرگاني پتروشيمي 8/33 درصد، پتروشيميايي دلفين 6/43 درصد، ساير سهامداران 34/87 درصد

زمان شروع: سال 1391

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1399

کاربرد محصولات: تهيه لوله و بطري، فيلم، لوازم خانگي و قطعات صنعتي، لوله‌هاي فاضلاب، ساک‌هاي دستي

ليسانس: ليوندل بازل

پیمانکار: AVIC / HFEC

پیشرفت فیزیکی: تا پایان اسفند 1395: 6/1درصد

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2YLYp9io2YQg2YHYsdmI2LQ8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9m+2YTZiiDYp9iq2YrZhNmGINiz2Ybar9mK2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MzAwPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzMwMDwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtmK2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDszMDU8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72K7YtyDZhNmI2YTZhyDYp9iq2YrZhNmGINi62LHYqCAo2b7Yqtix2YjYtNmK2YXZiiDar9qG2LPYp9ix2KfZhik8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYqNmI2KrZhi0xPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzM8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72LPYp9mK2LEg2LfYsditJnp3bmo72YfYp9mKINm+2KrYsdmI2LTZitmF2Yo8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، خیابان آفریقا، نبش خیابان نهم، پلاک 38، طبقه پنجم، واحد 23، 1517769513

صندوق پستی : 517/15175

تلفن : 20-88653319

فکس : 88878752

آدرس و کدپستی مجتمع : شیراز، نورآباد ممسنی، خیابان شهید مدنی، جنب بانک کشاورزی، ساختمان پتروشیمی،7351937115

تلفنخانه : 90- 42541189- 071

تلفکس: 42541190- 071

وبسایت : www.mipc.ir

ایمیل : Info@mipc.ir

: