خانه / طرح ها و مجتمع ها / عسلویه / طرح ABS و SBS / SB / LCBR

ABS و SBS / SB / LCBR

مجری: شرکت توسعه پليمر پاد جم (سهامي خاص)

محل اجرا: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (سايت دوم)

مساحت: 14/89هکتار

مالکيت: پتروشيمي جم 100 درصد

زمان شروع: سال 1389

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1398

کاربرد محصولات: صنايع اتومبيل سازي، تهيه لوازم منزل و...

ليسانس: Versalis

مهندسی اصولی، تفصیلی و تدارکات: تکنی مونت/ نارگان

پیشرفت فیزیکی: تا پایان اسفند 1395: 33/5 درصد

ساختمان و نصب: جندی شاپور

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2YLYp9io2YQg2YHYsdmI2LQ8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO0FCUzwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsyMDA8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MjAwPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A7U0JTIC8gU0IgLyBMQ0JSJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzYwPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzM2PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KzZhdi5PC90ZD4KPHRkPjI2MDwvdGQ+Cjx0ZD4yMzY8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YbYp9mFPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YXYrdmEINiq2KfZhduM2YY8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72KfYs9iq2KfZitix2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjE0NTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72b7Yqtix2YjYtNmK2YXZiiDZvtin2LHYsyAvINmI2KfYsdiv2KfYqjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KjZiNiq2KfYr9mK2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjU0PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zvtiq2LHZiNi02YrZhdmKINis2YU8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9in2qnYsdmK2YTZiNmG2YrYqtix2YrZhDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7NDg8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9m+2KrYsdmI2LTZitmF2Yog2KfYsdqvLyDZiNin2LHYr9in2Ko8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر :

صندوق پستی :

تلفن :

فکس :

آدرس و کدپستی مجتمع :

تلفنخانه :

تلفکس:

وبسایت :

ایمیل :

: