رسول خدا (ص) «چهار چیز است که اگر یکی از آن ها به خانه ای درآید، آن را ویران کند و از برکت دور سازد: خیانت، دزدی، شراب خواری و زنا»
منو اصلی
اخلاق در بازاریابی
اخلاق در بازاریابی تاریخ ثبت : 1393/04/01
طبقه بندي : مقالات انگليسی ,خلاصه مقالات انگلیسی ,
عنوان مقاله : اخلاق در بازاریابی
خلاصه مقاله : Morality in marketing یک فعالیت خوب تجاری و یا عکس آن؟ Oxymoron or good business practice? آلیسون واتکینز- روناد پول هیل اخلاق بازاریابی به عنوان یک فعالیت تجاری خوب و یا عکس آن موضوعی است که تمرکز اصلی این تحقیق بر روی آن است و موضوعی است که استحقاق این را دارد که در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از نظریه های مربوط به اخلاق شامل مسائلی مثل مسئله رفتار فروشنده که در بررسی تأثیرات روی اهداف مهم، شکست خورده است. برای مثال، اخلاق شناسان پیشنهاداتی و ممانعت هایی را بدون در نظر گرفتن تأثیرات آنها بر روی وضعیت خوب مالی شرکت ها ارزیابی و ارائه می کنند. در نظر نگرفتن این وابستگی عواقب غیر مطلوبی را به همراه خواهد داشت. اول، نفوذ اخلاقی معمولا توسط استانداردهای مدیران بازاریابی ضعیف می شوند و از پیچیدگی های شرکت ها در جهان واقعی فاصله دارد. دوم، محققان سناریو های تغییر را نادیده می گیرند چون همه نیازمندی های مدیران برای رسیدن به موفقیت را بازگو نمی کنند. آیا اخلاق بازاریابی یک فعالیت تجاری خوب است و یا عکس آن است؟ زمان آن است که بازاریابان نگاه جدی را به این مقوله بیاندازند. Alison Watkinsa, · Ronald Paul Hill Abstract Marketing morality as oxymoron or good business practice is the primary focus of this research and is a topic deserving of attention by the field. Much theory on morality involves issues like salesperson behavior that fails to examine the impact on important goals. For instance, ethicists evaluate and provide recommendations and prohibitions without concern for their influence on the financial well-being of firms. This disconnect has unintended consequences. First, moral dictates often are naive by the standards of marketing managers, out-of-touch with complexities of real world firms. Second, scholars discount prescriptions for change since they do not reflect the full range of management requirements for success. Is marketing morality an oxymoron or good business practice? The time is right for marketers to take a serious look.
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 1349 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد