رسول خدا (ص) «چهار چیز است که اگر یکی از آن ها به خانه ای درآید، آن را ویران کند و از برکت دور سازد: خیانت، دزدی، شراب خواری و زنا»
منو اصلی
فرهنگ اخلاقی و بازده کارکنان
فرهنگ اخلاقی و بازده کارکنان تاریخ ثبت : 1393/03/24
طبقه بندي : مقالات انگليسی ,خلاصه مقالات انگلیسی ,
عنوان مقاله : فرهنگ اخلاقی و بازده کارکنان
خلاصه مقاله : Ethical Culture and Employee Outcomes: The Mediating Role of Person-Organization Fit ن: نقش میانجی تناسب فرد- سازمان پابلو رویز- پالومینو- ریکاردو مارتینز کاناس- جان فونترودونا ما بر روی فرایندهایی که نقش میانجی را بازی می کنند و در ارتباط با رابطه بین فرهنگ اخلاقی و بازده کارکنان، پژوهش خود را بنا کردیم. یک بررسی چند بعدی از فرهنگ اخلاقی در مورد رابطه آن با تناسب فرد- سازمان به صورت کلی و پاسخ کارمندان با استفاده از یک نمونه 436 نفری از کارکنان فعالیت های اقتصادی و بانک های تجاری در اسپانیا، انجام شد . در راستای تحقیقات گذشته که شامل بررسی های تک بعدی بود، مشخص شد که فرهنگ اخلاقی به طور مثبت با رضایت شغلی کارکنان، تعهد تأثیر گذار و انگیزه برای ماندن، در ارتباط است. چیز جدیدی که به این مبحث اضافه شده این است که مشخص شد که فرهنگ اخلاقی به طور مثبتی با خواسته کارکنان برای توصیه سازمان به دیگران در ارتباط است . این تأثیر حتی زمانی که ادراک تناسب فرد- سازمان تحت کنترل بود، مشاهده شد. نکته مهم این است که فرهنگ اخلاقی به طور مثبتی با تناسب فرد- سازمان به طور کلی مرتبط است که به نوبه خود یک واسط جزئی در رابطه بین فرهنگ اخلاقی و بازده کارکنان است. یافته های ما به مطالعاتی که بر روی درجه تناسب اخلاقی بین فرد کارمند و سازمان تمرکز دارند، می افزاید. آنها پیشنهاد می دهند که، فرهنگ اخلاقی که انتظار می رود بر روی پرهیزکاری و احساسی خوشی تأثیر گذار باشد، به طور مثبتی نتایج به دست آمده را مستقل از درجه انطباق بین کارمندان و ارزش های سازمانی، تحت تأثیر قرار می دهد. Pablo Ruiz-Palomino • Ricardo Martı´nez-Can˜as • Joan Fontrodona Abstract We build on limited research concerning the mediation processes associated with the relationship between ethical culture and employee outcomes. A multidimensional measure of ethical culture was examined for its relationship to overall Person-Organization (P–O) fit and employee response, using a sample of 436 employees from social economy and commercial banks in Spain. In line with previous research involving unidimensional measures, ethical culture was found to relate positively to employee job satisfaction, affective commitment, and intention to stay. New to the literature, ethical culture was also found to be associated positively with employee willingness to recommend the organization to others. These effects were observed even when perceptions of P–O fit were controlled. Importantly, ethical culture was also positively related to overall P–O fit, which in turn, partially mediated the relationship between ethical culture and employee outcomes. Our findings add to studies that focus on the importance of the degree of ethical congruence between the individual employee and the organization. They suggest that ethical culture, with its expected impact on virtuousness and emotional well-being, will positively influence outcomes independently of the degree to which there is a match between employee and organizational values.
فایل مقاله : <#f:322/>
تعداد نمایش : 1339 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد