امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
بانک مقالات
> بانک مقالات-ایران اخلاق > مقالات انگليسی > خلاصه مقالات انگلیسی
  یک مدل یکپارچه برای درک و مدیریت رفتار اخلاقی در سازمان های تجاری...An integrative model for understanding and managing ethical behavior in business organizations
 توسعه چهار مقیاس خود گزارش دهی عوامل استرس زا و مولد فشار کاری....Development of four self-report measures of job stressors and strain
 نقش شرکت ها، ارزش های فردی....CORPORATE ROLES, PERSONAL VIRTUES
 پیشینه، عواقب و اثرات میانجی شدت دریافت اخلاقی و فلسفه های اخلاقی شخصی ......Antecedents, consequences, and mediating effects of perceived moral intensity and personal moral philosophies
 اخلاق: شناخت حق از باطل...Ethics : Discovering Right and wrong
  رشد قضاوت در مسائل اخلاقی...Development in Judging Moral Issues
 تأثیرات محیطی در تصمیم گیری اخلاقی... Environmental Influences on Ethical Decision Making
 نگاهی متفاوت به دستورالعمل های اخلاق...A Different Look at Codes of Ethics
 مدیر مسئول: راهبردهای عملی برای تصمیم گیری اخلاقی...... The Responsiblfor Ethical Decision Making
 اخلاق در کار.....Ethics at work
 << صفحه قبلي   [8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ]   صفحه بعدی >>

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد