امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
مدیریت اخلاق در سازمان های تجاری......Managing Ethics in Business Organizations
مدیریت اخلاق در سازمان های تجاری......Managing Ethics in Business Organizations تاریخ ثبت : 1393/02/16
طبقه بندي : مقالات انگليسی ,خلاصه مقالات انگلیسی ,
عنوان مقاله : مدیریت اخلاق در سازمان های تجاری......Managing Ethics in Business Organizations
خلاصه مقاله : لیندا کلب. تروینو و گری آر. ویور این کتاب دامنه تحقیقات تجربی که از نظر نظری قوی هستند را (با استفاده از داده های شرکت های اصلی آمریکایی)، گسترش می دهد و به مسائل اساسی در مورد پژوهش اخلاق کسب و کار پاسخ می دهد. این اثر اوج کارهای نویسندگان در دهه جاری است که به صورت فردی، مشترک و یا با دیگران انجام شده است. بخش اول کتاب به سوالات نظری اصلی که درباره مسائل اصولی که در انجام پژوهش های تجربی دخیل هستند، می پردازد. این اثر به محدوده هایی - روش شناختی، مفهومی و نهادی - می پردازد که به سادگی رویکردهای علمی اجتماعی و فلسفی را نسبت به اخلاق تجاری از هم جدا می کنند و راه های بسیاری را بررسی می کنندکه از طریق آنها این رویکردها می توانند به هم نزدیک شوند تا به تجربه و پژوهش منفعت برسانند. دومین قسمت از این کتاب به توضیح و توصیف افزایش نهادینه سازی سیستم های رسمی طراحی شده برای مدیریت اخلاق در سازمان ها می پردازد. همچنین به بررسی ابتکارات روزآمد برای رفتار های کسب و کار اخلاقی می پردازد و به نقش های وابسته مربوط به سیاست های اجرائی و داخلی (به عنوان مثال قانون گذاری دولتی) در خلق نو آوری های عمیق نگاهی می اندازد. در قسمت سوم، تمرکز به سمت رفتارهای اخلاقی فردی و چگونگی تأثیر گذاری سازمان بر آنها و توضیح جزئیات بعضی از نتایج نوآوری های اخلاقی سازمانی، تغییر می کند. این مقاله همچنین به موفقیت ها، شکست ها و چشم اندازهای جدید برای تلاش برای شناسایی و توصیف عوامل چندگانه ای که بر روی رفتار اخلاقی فردی تأثیر گذار است، نگاهی می اندازد. Linda Klebe Treviño and Gary R. Weaver This book broadens the range of theoretically informed empirical research on business ethics (using data from major American corporations) and addresses the underlying questions about business ethics scholarship. It culminates a decade’s work by the authors—individually, jointly, and with others. The first part of the book addresses the major theoretical questions involved in doing empirical research about normative issues. It addresses the boundaries—methodological, conceptual, and institutional—that too easily separate philosophical and social scientific approaches to business ethics and reviews various ways in which those approaches can be brought close together to benefit research and practice. The second part of the book describes and explains the increasing institutionalization of formal systems designed to manage ethics in organizations. It reviews the state of the art initiatives to foster ethical business conduct and also looks at the relative roles of executives and external policies (e.g., government regulations) in creating meaningful ethical initiatives. In the third part, the focus shifts to individual ethical behavior and how organizations influence it, describing in detail some of the outcomes of organizational ethics initiatives. It also looks at successes, failures, and new prospects in the effort to identify and explain the multiple factors that influence individual ethical behavior.
فایل مقاله : <#f:322/>
تعداد نمایش : 2051 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد