امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
رفتار اخلاقی در سازمان ها...Behavioral Ethics in Organizations
رفتار اخلاقی در سازمان ها...Behavioral Ethics in Organizations تاریخ ثبت : 1393/02/16
طبقه بندي : مقالات انگليسی ,خلاصه مقالات انگلیسی ,
عنوان مقاله : رفتار اخلاقی در سازمان ها...Behavioral Ethics in Organizations
خلاصه مقاله : تروینو، ال. کی، ویور جی. آر و رینولدز، اس. جی اهمیت رفتار اخلاقی هرگز آشکار نشده است و در سال های اخیر محققان حجم زیادی از علم را درباره مدیریت رفتار اخلاق فردی در سازمان ها تولید کرده اند. ما ادبیات موضوعی مربوطه را بررسی می کنیم و تلاش می کنیم که تصویری منسجم را از این وضعیت ارائه کنیم. ما درباره تأثیرات افراد، گروه ها و سازمان ها را مورد بحث قرار می دهیم و شکاف بین دانش کنونی و موانعی که شناخت ما را محدود می کند را در نظر می گیریم. ما با پیشنهاد جهت گیری هایی برای تحقیقات آینده بر روی اخلاق رفتاری در سازمان ها، نتیجه گیری می کنیم. Trevino, L.K., Weaver G. R. & Reynolds, S. J. The importance of ethical behavior to an organization has never been more apparent, and in recent years researchers have generated a great deal of knowledge about the management of individual ethical behavior in organizations. We review this literature and attempt to provide a coherent portrait of the current state of the field. We discuss individual, group, and organizational influences and consider gaps in current knowledge and obstacles that limit our understanding. We conclude by offering directions for future research on behavioral ethics in organizations.
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 1948 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد