امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
فساد یک عامل باعث فساد مجموعه می شود...Bad apples in bad barrels
فساد یک عامل باعث فساد مجموعه می شود...Bad apples in bad barrels تاریخ ثبت : 1393/02/13
طبقه بندي : مقالات انگليسی ,خلاصه مقالات انگلیسی ,
عنوان مقاله : فساد یک عامل باعث فساد مجموعه می شود...Bad apples in bad barrels
خلاصه مقاله : لیندا کی. تروینو، استوارت آی. یانگ بلاد این مطالعه، یک مدل علی چند اثری از رفتار تصمیم گیری اخلاقی را ارائه می کند و مورد آزمایش قرار می دهد. یادگیری اجتماعی، مرحله رشد شناختی اخلاق (CMD) و منبع کنترل (LC) فرض هایی هستند بر تصمیم گیری اخلاقی تأثیر گذار هستند. اثر میانی انتظار پیش آمد نیز در فرضیات موجود است. شرایط یادگیری اجتماعی (پاداش جایگزین، تنبیه جایگزین و کنترل) با تمرین واگذاری الویت بندی کارها به متقاضیان کار (in-basket exercise)، انجام می پذیرد. تجزیه و تحلیل راه نشان می دهد که تصمیم گیری اخلاقی به طور مستقیم به وسیله رشد شناختی اخلاق تحت تأثیر قرار می گیرد. منبع کنترل، تصمیم گیری اخلاقی را به طور مستقیم و از طریق انتظار پیش آمد، به طور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار داد. پاداش جایگزین تصمیم گیری اخلاقی را به طور غیر مستقیم از طریق انتظارات پیش آمد تحت تأثیر قرار می دهد. هیچ گواهی دال بر وجود اثر مستقیم پاداش ویا تنبیه جایگزین وجود ندارد. جهت گیری های آینده تحقیقات و کاربردهای نظری و تجربی مورد بحث قرار می گیرد. Linda K. Trevino, Stuart A. Youngblood ABSTRACT This study proposed and tested a multiple-influences causal model of ethical decision-making behavior. Social learning, stage of cognitive moral development (CMD), and locus of control (LC) were hypothesized to influence ethical decision making. The mediating influence of outcome expectancies was also hypothesized. Social learning conditions (vicarious reward, vicarious punishment, and control) were manipulated with an in-basket exercise. Path analysis revealed that ethical decision making was influenced directly by CMD. LC influenced ethical decision making directly and indirectly through outcome expectancies. Vicarious reward influenced ethical decision making indirectly through outcome expectancies. No support was found for the direct effects of vicarious reward or punishment. Future research directions and theoretical and practical implications are discussed.
فایل مقاله : <#f:322/>
تعداد نمایش : 1877 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد