امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
.آموزش پرستاری و اخلاق مراقبت....Nursing education and the ethics of care
.آموزش پرستاری و اخلاق مراقبت....Nursing education and the ethics of care تاریخ ثبت : 1393/02/08
طبقه بندي : مقالات انگليسی ,خلاصه مقالات انگلیسی ,
عنوان مقاله : .آموزش پرستاری و اخلاق مراقبت....Nursing education and the ethics of care
خلاصه مقاله : تیسن، ام این پایان نامه، به بررسی تصمیمات اخلاقی در پرستاری می پردازد. تأثیر تئوری کولبرگ در تضاد با تأثیرات تئوری های گیگالین، نودینگ، دیکلمان و بنر است. تأثیر این نظریه پردازها در پژوهش های پرستاری برای توسعه تئوری های آنها در مورد روش های شناخت پرستاران، مورد بررسی قرار گرفته است. به طور ویژه ای این رساله بحث بین "اخلاق عدالت" و "اخلاق مراقبت" را مورد نقد قرار می دهد. اخلاق مراقبت با ماهیت رابطه پرستار- بیمار و اهداف حرفه ی پرستاری نسبت به تفکرات پیشین، سازگار است. این پایان نامه ادعا می کند که پرستاران تعهد اساسی در کارهای خود نسبت به اخلاق عدالت دارند ولی اخلاق مراقبت چارچوبی را فراهم می کند که رابطه پرستاران با بیماران در آن چارچوب مشخص می شود.این پایان نامه صلاحیت اخلاق را در سلامت مورد بررسی قرار می دهد: پرستاری: برنامه مطالعه 180A، برنامه درسی جدید برای برنامه های پرستاری در کبک در ارتباط با ادبیات پرستاری در یادگیری و آموزش اخلاق است. روایت گری، که به عنوان یک استراتژی موثر به منظور ارتقاء تفکر و رفتار اخلاقی در نظر گرفته می شود، شامل راهی برای رسیدن به شایستگی اخلاق است ، اما اهمیت آن اگر آموزگار با ادبیات آن آشنا نباشد، می تواند نادیده گرفته شود. کتاب شناسی، که این دوره آموزشی شامل آن نیست، می تواند این مشکل بالقوه را رفع کند. Thissen, M. This thesis examines ethical decision making in nursing. The impact of Kohlberg's theory is contrasted with those of Gilligan, Noddings, Diekelmann, and Benner. The influence of these theorists on nurse researchers to develop their own theories based on nurses' ways of knowing is explored. More specifically the thesis critiques the debate between the "ethic of justice" and "ethic of care". An ethic of care is more congruent with the nature of the nurse-patient relationship and the goals of the nursing profession than previously used paradigms. The thesis contends that nurses respect a fundamental commitment to an ethic of justice in their practice but an ethic of care provides the framework that determines their relationship with their patient. This thesis examines the ethics competency in Health: Nursing: Program of Study 180.A0 ., the new curriculum for nursing programs in Quebec, in relationship to the nursing literature on the teaching and learning of ethics. Storytelling, seen as an effective strategy to enhance moral thinking and behaviour, is included as a way to achieve the ethics competency, but its significance could be overlooked if the teacher is not familiar with the literature. A bibliography, which the curriculum does not contain, could remedy this potential problem.
فایل مقاله : <#f:322/>
تعداد نمایش : 2216 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد