امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
یک مدل شرکتی از شیوه های کسب و کار پایدار......A corporate model of sustainable business practices
یک مدل شرکتی از شیوه های کسب و کار پایدار......A corporate model of sustainable business practices تاریخ ثبت : 1393/02/08
طبقه بندي : مقالات انگليسی ,خلاصه مقالات انگلیسی ,
عنوان مقاله : یک مدل شرکتی از شیوه های کسب و کار پایدار......A corporate model of sustainable business practices
خلاصه مقاله : سونسون، جی.، وود جی، گالاقان، ام. این مقاله کاربردهای تجاری معاصر و عملکرد های پایدار آنها را از دید سهامداران و از دید ارزش کسب شده آنها مورد توجه قرار می دهد. یک شرکت مسئولیت ها و تعهد های زیادی را نسبت به سهامداران متفاوت داخلی و خارجی در بازار و در جامعه دارد. این دیدگاه نه تنها بر روی نیاز سازمان ها به فراهم آمدن ارزش ، بلکه بر روی نیاز سازمان ها به یک روش پایدار و مسئول از حیث اجتماعی، تأکید دارد. یک مدل بر اساس پنج عنصر مجزا ولی مرتبط به هم، توسعه پیدا کرده است. این مدل تکرار شونده است و حالت اولیه خود را تأئید و پیشرفت ها و اصلاحات بیشتری را در زمینه کاربردهای پایدار تجاری از یک دیدگاه اخلاقی ،پیشنهاد می کند. Svensson, G.,Wood,G., Callaghan, M. Abstract This paper considers contemporary business practice and its sustainable performance from the view of stakeholders and their perceived value. A company has responsibilities and commitments to many different internal and external stakeholders in the marketplace and society. This view underlines the need for organizations to, not only provide value, but do so in a sustainable and socially responsible manner. A model is developed based on five, separate but interconnected, elements. The model is iterative and acknowledges its elementary state, suggesting further development and refinement in the field of sustainable business practices from an ethical perspective.
فایل مقاله : <#f:322/>
تعداد نمایش : 1831 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد