امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
فرهنگ اخلاقی سازمانی.....Organizational Ethical Culture
فرهنگ اخلاقی سازمانی.....Organizational Ethical Culture تاریخ ثبت : 1393/02/08
طبقه بندي : مقالات انگليسی ,خلاصه مقالات انگلیسی ,
عنوان مقاله : فرهنگ اخلاقی سازمانی.....Organizational Ethical Culture
خلاصه مقاله : آیا می توان شرکت ها را بر اساس میزان اخلاقی بودن آنها مشخص کرد؟ مفهوم فرهنگ سازمانی نشان می دهد که سازمان ها فرهنگ های مشخصی دارند که اخلاق بخشی از آنها است. با تعریف فرهنگ به عنوان باور های مشترک در بین اعضای سازمان، نتیجه می گیریم که فرهنگ اخلاقی یک سازمان، بازتاب دهنده باورهای یک سازمان درباره اخلاق است که بین اعضای سازمان مشترک است. بنابراین، منطقی است که اخلاق در سازمان های مختلف را به شکل یک زنجیره تصور کنیم که از یک طرف به وسیله شرکت های غیر اخلاقی محصور شده و از طرف دیگر با شرکت های بسیار اخلاقی محصور شده باشد. این تحقیق به بررسی مؤثر بودن مقیاس موجود فرهنگ اخلاقی سازمانی برای مشخص کردن وضعیت اخلاقی سازمان ها در این زنجیره می پردازد. نتایج نشان می دهد که پرسش نامه فرهنگ اخلاقی که توسط تروینو، باترفیلد و مک کیب (1995) طراحی شده است، ادراک افراد در مورد فرهنگ سازمانی را می سنجد اما باورهای مشترک درباره یک فرنگ اخلاقی سازمانی را مشخص نمی کند. Susan Key Abstract Can companies be identified by how ethical they are? The concept of organizational culture suggests that organizations have identifiable cultures of which ethics are a part. By definition culture is the shared beliefs of an organization's members, hence the ethical culture of an organization would be reflected in the beliefs about the ethics of an organization which are shared by its members. Thus, it is logical to conceptualize the ethics of different organizations as existing on a continuum bounded at one end by unethical companies and at the other, highly ethical companies. This research assesses the efficacy of the existing measure of organizational ethical culture for identifying the ethical status of organizations on a this continuum. Results suggest that the Ethical Culture Questionnaire designed by Trevino, Butterfield and McCabe (1995) measures individual perceptions regarding organizational ethics but does not identify shared beliefs about an organizationÕs ethical culture.
فایل مقاله : <#f:322/>
تعداد نمایش : 2082 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد