امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
اظهارنامه های اخلاقی شرکت....Corporate ethics statements
اظهارنامه های اخلاقی شرکت....Corporate ethics statements تاریخ ثبت : 1393/02/07
طبقه بندي : مقالات انگليسی ,خلاصه مقالات انگلیسی ,
عنوان مقاله : اظهارنامه های اخلاقی شرکت....Corporate ethics statements
خلاصه مقاله : اظهارنامه های اخلاقی شرکت: وضعیت کنونی و اهداف آینده پاتریک ای. مورفی این مقاله بر مبنای مطالعه انجام شده در مورد وضعیت اظهارنامه های رسمی اخلاقی شرکت های بزرگ آمریکایی، ارائه شده است. تقریبا تمام شرکت های پاسخ دهنده (91%) دستورالعمل های رسمی اخلاقی را اعلام کردند، نیمی از آنها اظهارنامه اخلاقی داشتند و در حدود یک سوم آنها عقاید اخلاقی شرکتی داشتند. تجزیه و تحلیل این اظهارات بر روی کسانی که شرکت ها با آنها در ارتباط هستند تمرکز دارد که آیا دستورالعمل های اخلاق شامل اطلاعات مربوط به صنعت، شامل مجازات هایی برای خوشونت و ارائه راهنمایی های خاص در مورد جوایز هست یا خیر. نتایج وکاربردها برای مدیران و محققان ارائه شده است. Corporate ethics statements: Current status and future prospects Patrick E. Murphy Abstract This paper reports on a study of large U.S. based corporations concerning the status of formal ethics statements. Almost all responding firms (91%) have promulgated a formal code of ethics while one-half have published values statements and about one-third have a corporate credo. Analysis of these statements concentrated on to whom they are communicated; whether codes of ethics contain information pertinent to the industry, include sanctions for violations and provide specific guidance regarding gifts. Conclusions and implications for managers and researchers are drawn.
فایل مقاله : <#f:322/>
تعداد نمایش : 2004 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد