مدیران ارشد و روسای ستادی

   

مدیران ارشد

   
         
 

 
                 
 

شهرام رضایی

 مدیر سرمایه گذاری

88059732 (021)

داود عمادی

 مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل

 88601238(021)

امیر وکیل زاده

 مدیر طرح ها

 88601246 (021)

حسن عباس زاده

 مدیر برنامه ریزی و توسعه

88601248 (021)

مریم مشایخی

 مدیر مالی

 88059752 (021)

سیدجلال میرهاشمی

مدیر کنترل تولید

 88066392 (021)

اسمعیل قنبری

 مدیر توسعه منابع انسانی

88066396 (021)

 
       

روسای ستادی

       
                 
   

   
                 
   

منظر وهاب نژاد

 رئیس کل امور مجامع و سهام

 88601274 (021)

محمد رحمان گائینی

 رئیس کل امور حقوقی

88059757 (021)

نبی بیک زاد

 مشاور مدیرعامل و رئیس کل حراست

 88620083 (021)

ایوب بنوی

 رئیس کل روابط عمومی

 88059834(021)

علی عزیزپور

رئیس کل حسابرسی داخلی

 88066357(021)

   
                 
 

 

 
   

سید رسول آقامیری

رئیس بازرسی

 88620097 (021)

 

حسین علیمراد

رئیس کل امور  بین الملل

 88059754 (021)

 

سعید پیراسته فرد

 رئیس مهندسی ساختار

 88059821 (021)

 

محمود غنی لو

 رئیس هسته گزینش

 88601488 (021)

 

محمد متقی

 سرپرست دفتر صنایع پایین دستی

 88601306 (021)

 

محمود سرلک

 رئیس هیات پنجم بدوی

 88059844 (021)