مدیران ارشد و روسای ستادی

   

مدیران ارشد

   
         
 

 
                 
 

شهرام رضایی

 سرپرست سرمایه گذاری

88059732 (021)

داود عمادی

 مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل

 88601238(021)

امیر وکیل زاده

 سرپرست مدیریت طرح ها

 88601246 (021)

حسن عباس زاده

 مدیر برنامه ریزی و توسعه

88601248 (021)

مریم مشایخی

 مدیر مالی

 88059752 (021)

سیدجلال میرهاشمی

مدیر کنترل تولید

 88066392 (021)

اسمعیل قنبری

 مدیر توسعه منابع انسانی

88066396 (021)

 
       

روسای ستادی

       
                 
   

   
                 
   

منظر وهاب نژاد

 رئیس کل امور مجامع و سهام

 88601274 (021)

محمد رحمان گائینی

 رئیس کل امور حقوقی

88059757 (021)

نبی بیک زاد

 مشاور مدیرعامل و رئیس کل حراست

 88620083 (021)

ایوب بنوی

 رئیس کل روابط عمومی

 88059834(021)

علی عزیزپور

رئیس کل حسابرسی داخلی

 88066357(021)

   
                 
 

 

 
   

یحیی سالار کیان

 سرپرست بازرسی

 88620097 (021)

 

حسین علیمراد

سرپرست امور بین الملل

 88059754 (021)

 

سعید پیراسته فرد

 رئیس مهندسی ساختار

 88059821 (021)

 

محمود غنی لو

 رئیس هسته گزینش

 88601488 (021)

 

مرضیه طهماسبی

 رئیس دفتر صنایع پایین دستی

 88601306 (021)

 

محمود سرلک

 رئیس هیات پنجم بدوی

 88059844 (021)