جایزه تعالی

جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

امروزه اکثر کشورهای دنیا با تکیه بر مدل های علمی، جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمانها و کسب و کارها در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . برگزاری این جوایز و استفاده از مدل های علمی روز دنیا، خطوط راهنمایی برای سازمانها ایجاد می کنند تا پیشرفت ها و عملکرد خود را در زمینه کیفیت و سرآمدی سازمانی اندازه گیری نمایند. جایزه تعالی صنعت پتروشیمی به عنوان سمبل نهضت کیفیت گرایی باعث ایجاد فضای رقابتی برای استقرار سیستم های نوین مدیریت و فراهم کردن فضایی که در آن تجربه های موفق سازمان ها شناسایی و معرفی شده و مورد استفاده بهینه صنعت قرار گیرد، می شود.

اهداف جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

·        ایجاد فضای رقابتی توام با خلاقیت و نوآوری

·        بستر سازی و ایجاد فضای رقابتی توام با خلاقیت و نوآوری

·        ایجاد فضای لازم برای تشویق شرکتها به انجام عملیات خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود

·        ایجاد فضای لازم برای تبادل تجربیات ودانش سازمان های موفق

·        توسعه فرهنگ تعالی

·        ارج نهادن به کارکنان سازمانهای متعالی و بهره ور

·        تقویت تعامل اثر بخش و سازنده

·        تقویت تعامل اثربخش و سازنده بین شرکت کنندگان

 

چشم­انداز جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

 • سرآمدی صنعت پتروشیمی در سطح منطقه 


ماموریت جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

 • توسعه و گسترش فرهنگ تعالی و توانمندسازی صنعت پتروشیمی


 

ارزش­ها و مفاهیم بنیادین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

·        دستیابی به نتایج متوازن 

·        ارزش افزایی برای ذینفعان 

·        رهبری با دوراندیشی، الهام بخشی و اخلاق محوری 

·        مدیریت بر مبنای فرآیندها 

·        موفقیت از طریق کارکنان 

·        رورش خلاقیت و نوآوری 

·        ایجاد شراکت‌ها 

·        مسئولیت‌پذیری برای آینده‌ای پایدار 

بخش­های جایزه:

·        شرکت­های تولیدی 

·        شرکت­های خدماتی 

·        شرکت­های مجری طرح 


مدل جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

  جایزه تعالی صنعت پتروشیمی براساس دو مدل زیر برگزار می­شود:

·        مدل تعالی سازمانیEFQM برای شرکت­های تولیدی و خدماتی 

·        مدل جامع بلوغ مدیریت پروژهCPM3 برای شرکت-های مجری طرح 


الزامات ومقررات عمومی جایزه:

 • عدم انتشار اطلاعات و مدارک ارزیابی 

کلیه اسناد و مدارکی که از طرف متقاضیان بخش­های مختلف جایزه به دبیرخانه ارسال می­شود و همچنین نتایج ارزیابی بخش­های مختلف جایزه محرمانه تلقی و دبیرخانه جایزه تمامی فعالیت­های لازم را برای اطمینان از عدم افشای اطلاعات متقاضیان بکار خواهد گرفت . بدین ترتیب تمامی کسانی که امکان دستیابی و رویت مدارک، اطلاعات و نتایج ارزیابی را دارند، موافقتنامه رازداری را امضا می­کنند و متعهد می­شوند که هیچ گونه اطلاعاتی را بدون اجازه رسمی از مالک اطلاعات به هیچ نحو منتشر ننمایند.

مسئولیت دبیرخانه جایزه و کمیته های مرتبط:

·        تعیین خط مشی­های اجرایی در مورد فعالیت­های دبیرخانه جایزه

·        بررسی برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره تهیه و ارائه آن به شورا سیاست­گذاری جهت تصویب

·        رفع مشكلات احتمالي و انجام مساعدت­هاي لازم جهت اجراي هر چه بهتر فرآيند جايزه

·        بررسي اصلاحات ضروري نظامنامه و پيشنهاد به شوراي سياست­گذاري جهت تصويب

·        بررسي و تعيين معيارهاي ارزيابي اصلي، معيارهاي فرعي و امتيازات آنها و پيشنهاد به شوراي سياست­گذاري جهت تصويب

·        بازنگري معيارهاي انتخاب واحدهاي برتر

·        بررسي شكايات و اعتراضات متقاضيان و رسيدگي به آنها و اعلام نتيجه

·        ارايه پيشنهادهاي لازم به دبيرخانه در مدت اجراي پروژه

·        بررسي و تعيين حد نصاب­هاي امتياز هر يك از سطوح جایزه و پيشنهاد به شوراي سياست­گذاري جهت تصويب

·        تعيين معيارها و رويه تعيين صلاحيت و انتخاب ارزيابان و ارزيابان ارشد و پيشنهاد به شوراي سياست­گذاري جهت تصويب

·        نظارت بر عملكرد گروه­هاي ارزيابي و ارزيابان ارشد

·        بررسي فعاليت­ها و هماهنگي­هاي لازم براي برگزاري همايش پاياني اعطاي جايزه

·        نظارت بر انتشار نشريات مرتبط

·        انجام كليه فعاليت­هاي هماهنگي

·        تهيه برنامه زماني عمليات اجرايي هر دوره برطبق تصميمات کميته علمی

·        تهيه گزارش عملكرد و ارايه به كميته علمی

·        برگزاري همايش پاياني جهت اعطاي جايزه

·        تهيه برنامه زماني عمليات اجرايي هر دوره بر طبق تصميمات کميته علمی

·        هماهنگي كليه فعاليت­هاي كارشناسي مورد نياز اركان جايزه

·        انتشار نشريات مرتبط با جايزه

·        انجام فراخوان عمومي به نحو مقتضي جهت ثبت نام متقاضيان

·        انجام هماهنگي­هاي لازم جهت برگزاري جلسات شوراي سياست­گذاري و كميته علمی و اجرایی

·        برگزاري سمينارها براي سازمان­ها و دوره­هاي آموزشي جهت ارزيابان و ارزيابان ارشد

·        دريافت اطلاعات از متقاضيان جايزه، طبقه­بندي و تجزيه و تحليل آنها

·        برنامه­ريزي و تدارک اعزام ارزيابان جهت ارزيابي واحدهاي متقاضي

·        ارجاع گزارشات و نتايج حاصل از ارزيابي­ها براي اتخاذ تصميم نهايي كميته علمی

·        طراحی و تهيه جوايز (تنديس­ها، تقديرنامه­ها و گواهينامه­ها)

 

ارکان جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

به منظور  برگزاری نظام­مند جایزه تعالی، کمیته­ها و گروه­هایی طراحی گردید و تحت عنوان اركان جايزه تعالی صنعت پتروشيمي به شرح ذيل مورد تصویب قرار گرفت:

 

 

 

مسئولیت شورای سیاست­گذاری:

مسئولیت نظارت بر حسن انجام فرآیند جایزه را بر عهده دارد و در شروع هر دوره اعطاء جایزه تشکیل جلسه داده و به بررسی موارد زیر می­پردازد:

 • تصویب برنامه زمانی عملیاتی اجرایی هر دوره که توسط کمیته علمی تهیه و توسط دبیرخانه ارائه می­گردد.
 • تصویب معیارهای ارزیابی و امتیازدهی به آنها
 • تصویب حد نصاب امتیاز هر یک از سطوح
 • تصویب معیارها و رویه تعیین صلاحیت ارزیابان و انتخاب آنها
 • بررسی و تصویب اصلاحات نظام نامه

 

سطوح جوایز جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

سطح تندیس

شرکت هایی که مدل تعالی سازمانی یا مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه  را بطور کامل بکار گرفته و طی دوره عملکرد حداقل سه سال اخیر، بهبود مستمر را در فعالیت‌های خود نشان داده‌اند،‌ به شرط کسب حد نصاب تعیین شده زیر به تندیس‌های زرین، سیمین و بلورین دست خواهند یافت.

 • از بین شرکت هایی که امتیاز آن ها بیش از 700 باشد یک شرکت که دارای بیشترین امتیاز است به عنوان شرکت برتر معرفی و تندیس زرین دریافت خواهد کرد.
 • شرکت هایی که امتیاز کسب شده آنها بیش از 600 باشد، برنده تندیس سیمین خواهند بود.
 • شرکت هایی که امتیاز کسب شده آنها بیش از 500 باشد، برنده تندیس بلورین خواهند بود

تبصره : شرکت برنده تندیس زرّین تا دو سال نمی تواند در جایزه بعدی شرکت نماید.

سطح تقدیرنامه برای تعالی

 به شرکت هایی که به پیشرفت‌هایی در جهت تعالی سازمانی نائل شده‌اند، به شرط کسب حد نصاب تعیین شده برای سطوح زیر " تقدیرنامه " اعطاء می‌شود.

 • تقدیرنامه 2 ستاره برای امتیاز بین 300 تا 350
 • تقدیرنامه 3 ستاره برای امتیاز بین 351 تا 400
 • تقدیرنامه 4 ستاره برای امتیاز بین 401 تا 450
 • تقدیرنامه 5 ستاره برای امتیاز بین 451 تا 500

سطح گواهی تعهد به تعالی

به شرکت هایی که در مسیر تعالی گام نهاده‌اند و با اجرای یکی از روش‌های خود ارزیابی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود را استخراج و برنامه‌های بهبود را اولویت بندی کرده و به اجراء گذاشته باشند، گواهی "تعهد به تعالی" اعطاء می‌شود.

تبصره: در فرآیند برگزاری جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، شرکت های تولیدی و خدماتی که در محورهای زیر بیشترین امتیاز را اخذ کرده باشند به عنوان شرکت برتر معرفی و تقدیر نامه ویژه دریافت خواهند نمود:

 • منابع انسانی HRE
 • مدیریت انرژی
 • مدیریت فرایندها
 • مدیریت مشتری مداری
 • مسئولیت های اجتماعی

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  www.petroaward.com مراجعه فرمایید.