IPF

 

مروری بر همایش های بین المللی پتروشیمی

(IPF)

طی سالهای 2017-1999

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز ایران، نیروی انسانی کارآمد و دسترسی به بازارهای جهانی، با برگزاری سیزده گردهمایی بین المللی تحت عنوان "همایش بین المللی پتروشیمی ایران: IPF " طی سالهای 1378 تا 1396موقعیتی ایجاد نموده تا زمینه جلب سرمایه گذاران داخلی و بین المللی از طریق مشارکت در تولید و صادرات مواد شیمیایی را فراهم ساخته و از خام فروشی منابع نفت و گاز جلوگیری نماید.

این همایش یکی از معتبرترین گردهمایی ها در سطح جهان بشمار می رود که مسائل کلیدی صنعت پتروشیمی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. IPF فرصت ایده آلی را برای ذینفعان و بازیگران اصلی فعال در بخش های مختلف صنعت پتروشیمی در سطح بین الملل فراهم می آورد تا آخرین دستاوردها، پیشرفت ها و تحولاتی که آینده این صنعت را شکل می دهد مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند.

نخستین دوره این همایش در دوران مسئولیت آقای مهندس نعمت زاده در شرکت ملی پتروشیمی کلید خورد. این رویداد ابتکاری در همان دوره نخست بسیار موفق حاضر شد که موجب بروز ارتباطات موثر در عرصه بین المللی ایران گردید. جریان برگزاری سالانه این رویداد ادامه پیدا کرد و هر بار بزرگ و بزرگ تر شد.

مهمترین و بزرگترین هدف این همایش جذب سرمایه گذاری های مستقیم، جلب همکاری های بین المللی، سهولت دریافت تسهیلات مالی و نیز پوشش های بیمه ای، جذب و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و معرفی توانمندی های داخلی صنایع پتروشیمی ایران می باشد.


محورهای همایش های اول تا سیزدهم

ردیف

تاریخ

موضوع همایش

پیمانکار اجرایی

1

1378 (1999)

- وضعیت فعلی و آینده صنعت پتروشیمی در ایران

- صنعت پتروشیمی برای توسعه اقتصادی

- جذب سرمایه گذاری خارجی

- ارزیابی مزیت ها و مقررات مناطق ویژه اقتصادی صنعت پتروشیمی ایران

- روند بازار جهانی و منطقه ای محصولات پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

2

1379 (2000)

- گذشته، حال و آینده صنایع پتروشیمی ایران

- چشم انداز تولید، بازار، قیمت و سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی

- مدیریت صنایع پتروشیمی

- موضوعات زیست محیطی و انرژی در صنایع پتروشیمی

- خوراک صنعت پتروشیمی

شرکت همایش سازان امروز

3

1380 (2001)

- چشم انداز صنعت پتروشیمی

- بازاریابی

- پتانسیل سرمایه گذاری

- دسترسی به خوراک و آینده گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی

شرکت همایش سازان امروز

4

1381 (2002)

- صنعت پتروشیمی و چالش های پیش رو

- طرحهای سرمایه گذاری پتروشیمی

- فناوری های نوآور در صنعت پتروشیمی

شرکت همایش سازان امروز

5

1382 (2003)

- چالش ها و استراتژی ها

- خوراک صنایع پتروشیمی و طرحهای مشارکتی

- بازاریابی محصولات پتروشیمی

شرکت همایش سازان امروز

6

1383 (2004)

- فرصت های سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی

- چالش های پیش روی صنایع پتروشیمی

- جهانی شدن

- پتانسیل منابع برای توسعه پایدار صنایع پتروشیمی

شرکت همایش سازان امروز

7

1384 (2005)

- پویایی صنعت پتروشیمی

- چشم انداز بازار محصولات پتروشیمی

- فرصت ها و چالش ها

- پیشرفت های اخیر و تکنولوژی های جایگزین

شرکت همایش سازان امروز

8

1387 (2008)

- چالش های پیش رو

- محصولات پتروشیمی تولیدی از گاز طبیعی

- تجزیه و تحلیل طرح های سرمایه گذاری و ارزیابی ریسک

- پیشرفت در فناوری های الفین

- آروماتیک ها و مشتقات آن

شرکت همایش سازان امروز

9

1390 (2011)

- فناوری های جدید پتروشیمی ( بالادستی و پایین دستی )

- چشم انداز تولید بازار محصولات پتروشیمی

- فرصت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

- تاثیرات زیست محیطی پتروشیمی

- نقش قیمت مواد اولیه در توسعه صنعت پتروشیمی

- آینده پتروشیمی ایران و منطقه خاورمیانه

- بحران اقتصاد جهانی و روند عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی

- فرصتهای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

- یکپارچه سازی طرحهای پالایشگاهی و پتروشیمی

- کاهش قیمت تمام شده و ارتقاء کیفیت محصولات پتروشیمی

شرکت همایش سازان امروز

10

1392 (2013)

- رویکرد زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی ایران

- معرفی قطبها و پارک های پتروشیمی

- فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ایران

- فناوری های پیشرفته در صنایع پتروشیمی

- روند توسعه صنایع پتروشیمی ( ایران و آسیا )

- نقش خصوصی سازی در توسعه صنایع پتروشیمی

- خوراک، تولید و بازار محصولات پتروشیمی

- تحریم، بحران اقتصاد جهانی و صنایع پتروشیمی

- واحدهای پتروپالایشگاهی یکپارچه ، واحدهای چند منظوره انعطاف پذیر

- چشم انداز واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در صنایع پتروشیمی

- بهینه سازی و نوآوری در واحدهای تولیدی( ظرفیت و انرژی )

- کیفیت محصولات و اثرات ناشی از قوانین بین المللی( ریچ، ...)

- مدیریت زنجیره تامین و لجستیک در صنعت پتروشیمی

موسسه ارتباط گستران انرژی

11

1393 (2014)

- راهکارها و نوآوری در صنایع پتروشیمی

- همکاری های بین المللی و توسعه صنعت پتروشیمی ایران

- فن آوری های نوین

- HSE ، منابع انسانی و حفاظت از محیط زیست

- تجارت و لجستیک

- بازاریابی، سرمایه گذاری و پتانسیل های تامین مالی

شرکت همایش سازمان امروز

12

1394 (2015)

- فرصت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران در دوران پساتحریم

- شرایط و قوانین حاکم بر سرمایه گذاری در ایران

- تاثیر روند اقتصاد جهانی بر صنعت پتروشیمی

- نقش نوسانات قیمت انرژی بر صنعت پتروشیمی

- آثار قیمت نفت خام بر قیمت اتیلن و پروپیلن

- فناوری های نوین تبدیل گاز طبیعی به الفین (GTO) ، پروپیلن (GTP) و OCM

- توسعه و سرمایه گذاری در پترو پالایشگاههای یکپارچه بر اساس خوراک میعانات گازی

- رقابت خوراک های مورد استفاده در صنعت پتروشیمی از جمله اتان، نفتا، زغال سنگ و Shale gas

شرکت همایش سازمان امروز

13

1396 (2017)

- فرصت­های سرمایه ­گذاری در صنعت پتروشیمی ایران در غالب توسعه قطب­های جدید و پارک­های پتروشیمی در ایران

- نقش فناوری­های نوین در توسعه آتی صنعت پتروشیمی و گسترش زنجیره­های تولید

- صنعت پتروشیمی و تعهدات محیط زیستی

- رقابت­پذیری خوراکهای مورد استفاده در صنعت پتروشیمی و خوراکهای موجود در ایران

- بررسی عوامل و پیشرانهای صنعت پتروشیمی در ایران و منطقه

شرکت همایش سازمان امروز

جدول مقایسه ای اولین تا سیزدهمین همایش بین المللی پتروشیمی(IPF)

13th

IPF

12th

IPF

11th

IPF

10th

IPF

9th

IPF

8th

IPF

7th

IPF

6th

IPF

5th

IPF

4th

IPF

3rd

IPF

2nd

IPF

1st

IPF

عنوان

2017

2015

2014

2013

2011

2008

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

127

119

69

72

58

158

288

271

216

251

136

130

120

تعدادشرکت کنندگان خارجی

1073

1587

1289

1428

751

1161

1329

1288

1124

883

633

610

600

تعداد شرکت کنندگان داخلی

1200

2317

1420

1500

809

1319

1617

1559

1340

1134

769

740

720

تعداد کل شرکت کنندگان

282

676

455

300

292

493

593

584

526

498

369

340

302

تعداد شرکت ها

10

15

17

19

17

9

16

17

9

11

10

4

6

تعداد اسپانسرها

نمودارهای مقایسه ای سیزده دوره همایش بین المللی پتروشیمی(IPF)