مرکز اطلاع رسانی

 

اهداف

ایجاد تسهیلات در زمینه اطلاع رسانی، فراهم نمودن شرایط استفاده از منابع اطلاعاتی، ارائه و همکاریهای لازم در این خصوص به متخصصین و کارشناسان صنعت پتروشیمی، نفت، گاز، پالایش و پخش و همچنین دانشگاهها، سازمانها، شرکتهای دولتی- خصوصی.

 

اهم وظائف

1- مدیریت در گردآوری، تجزیه و تحلیل، آماده سازی و ارائه اطلاعات مورد نیاز شرکت ملی صنایع پتروشیمی شامل اطلاعات مربوط به تجارب گذشته صنعت در زمینه اجرای طرحها، اسناد و مدارک فنی، استانداردها، کتابها، ادواری ها و سایر منابع اطلاعاتی.

2- مدیریت در گردآوری نتایج حاصل از تحقیقات، مطالعات، پژوهشها و طرحهای اجرا شده در بخش های مختلف صنعتی در زمینه صنعت پتروشیمی جهت فراهم آوردن امکانات برای کارشناسان صنعت در بهره برداری از تجارب و دستاوردهای سایر کشورها و سازمانهای داخلی و بین المللی در جهت انتقال و توسعه فناوری.

3- تهیه و انتشار اطلاعات در قالب راهنماها، فهرست ها، چکیده نامه ها، مقالات فنی- تخصصی و خلاصه آخرین اخبار در رابطه با وضعیت صنایع پتروشیمی کشورهای جهان و خصوصا کشورهای منطقه.

4- راه اندازی و مدیریت سامانه های جامع اطلاع رسانی شامل سیستم جامع اطلاع رسانی، کتابخانه دیجیتال، گردش امانات و پورتال، جهت ایجاد امکان جستجو و سهولت دسترسی، طبقه بندی، تعیین سطوح دسترسی به منابع الکترونیکی و ایجاد تعامل با کارشناسان صنعت.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ic.nipc.ir مراجعه فرمایید.