مناقصه و مزایدهآگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000012)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی و انجام مناقصه عمومی دو مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکار/پیمانکاران ذیصلاح جهت " مهندسی، خرید ، ساخت و راه اندازی طرح GTPP اسلام آباد غرب" بصورت EPCC، شامل طرح متانول به ظرفیت 660 هزار تن در سال ، متانول به پروپیلن به ظرفیت 120 هزار تن در سال و پلی پروپیلن به ظرفیت 120 هزار تن در سال در منطقه ویژه اقتصادی زاگرس براساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٧:٥٥ - شنبه ٧ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده شماره 722/318/4
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به فروش دو واحد آپارتمان نیمه کاره واقع در شهرک پردیس جم پتروشیمی به شرکتهای متقاضی در منطقه عسلویه به صورت یکجا اقدام نماید، لذا از متقاضیان حقوقی دعوت بعمل می آید که با دردست داشتن معرفینامه و اصل مدارک شناسایی نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
 ٠٩:٥٤ - شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000009)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز جهت آماده سازی اراضی پروژه GTPP به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای گواهینامه‏های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏آید.
 ١٤:١١ - يکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000008)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای گواهینامه‏های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏آید.
 ١٤:٠٣ - شنبه ٣ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد:2099092052000005)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ١٣:٥٥ - چهارشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی فراخوان عمومی
آگهی فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار (کد فراخوان ستاد: 2099092052000007)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت " احداث خط انتقال برق 33 کیلو ولت به ایستگاه تقویت فشار سیاه‌مکان(CS02) به صورت EPCC"واقع در مسیر خط لوله اتیلن غرب اقدام نماید.
 ٠٧:٣٨ - دوشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000004)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٧:٣١ - يکشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000003)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت " تعمیر و نصب تابلوهای برق مجموعه گلستان " اقدام نماید.
 ٠٨:٠٨ - سه شنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ‏ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000002)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام پروژه " خرید فلکسیبل هوزهای بنادر پتروشیمی پارس و ماهشهر " اقدام نماید.
 ٠٩:٠٩ - دوشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان ارزیابی
تمدید سومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت
تمدید سومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت
 ١٤:٤٨ - دوشنبه ١٨ فروردين ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>