مناقصه و مزایدهآگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی - کد فراخوان 3/190/705
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به فروش شش دانگ هر یک از 16دستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به متقاضیان حقیقی و یا حقوقی اقدام نماید.
 ٠٩:١٥ - شنبه ١٣ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی تمدید فراخوان عمومی
آگهی تمدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار
آگهی تمدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری در طرح احداث واحد پتروشیمی GTX در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
 ١٢:٥١ - سه شنبه ١١ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
اصلاحیه آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد 3/183/520)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت "احداث کانال P2S1 - بخشی از طرح مهار و دفع سیلاب سایت عسلویه" اقدام نماید.
 ٠٨:٥٧ - يکشنبه ١٨ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
"اصلاحیه" آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
"اصلاحیه" آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان3/183/432)
پیرو درج آگهی ارزیابی کیفی در تاریخ های 17 و 1397/9/19در روزنامه همشهری و تارنمای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص خدمات نگهبانی ساختمان مرکزی به اطلاع می رساند تاریخ و مهلت تحویل اسناد ارزیابی به روز چهار شنبه مورخه 1397/10/12تغییر می یابد.
 ٠٨:٤٧ - شنبه ١٧ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ‏ای
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت "احداث ایستگاه های تقویت فشار CS2 & CS7 (سیاه مکان – گچساران)" اقدام نماید.
 ٠٩:٠٦ - دوشنبه ٢١ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان 3/179/632 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٤٤ - يکشنبه ١٣ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت "احداث ایستگاه های تقویت فشار CS2 & CS7 (سیاه مکان – گچساران)" اقدام نماید.
 ١٥:٣٣ - سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد 3/167/557)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام " لايروبي اسکله‏ های P1 الی P7 بندر پتروشیمی ماهشهر " اقدام نماید.
 ١١:٠٧ - شنبه ٣ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد 3/171/095)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت" نصب عایق روی لاین ها و تجهیزات بدون عایق بندر پتروشیمی پارس " اقدام نماید.
 ٠٩:٥٦ - شنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی شماره 3/169/482
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد شیت پایل های مازاد موجود در استان بوشهر – شهرستان کنگان – منطقه تنبک (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - عسلویه) را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
 ١٣:١٨ - سه شنبه ٩ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>