پیوندهای مرتبط

لينکستان > وزارت نفت
   
لينکستان

  صندوق هاي بازنشستگي پس انداز و رفاه صنعت نفت  - http://www.bazneshaste.com

     نظرات : 513 -  نمايش : 44049
  پورتال وزارت نفت  - http://www.mop.ir

     نظرات : 704 -  نمايش : 41806
  شركت ملي نفت ايران  - http://www.nioc.ir

     نظرات : 73 -  نمايش : 14471
  مركز خدمات مشاوره اي صنعت نفت  - http://moshavereh.nioc.ir/

     نظرات : 230 -  نمايش : 12835
  سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت   - http://www.piho.ir/

     نظرات : 147 -  نمايش : 12563
  شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران  - http://www.niordc.ir

     نظرات : 117 -  نمايش : 12511
  انجمن نفت ايران  - http://www.ipi.ir

     نظرات : 208 -  نمايش : 11857
  موسسه مطالعات بين المللي انرژي  - http://www.iies.ac.ir

     نظرات : 112 -  نمايش : 9462
  پژوهشگاه صنعت نفت  - http://www.ripi.ir

     نظرات : 42 -  نمايش : 8485
  هيات مركزي گزينش وزارت نفت  - http://hmg.mop.ir/

     نظرات : 35 -  نمايش : 7942
  شركت ملي گاز ايران  - http://www.nigc.ir

     نظرات : 49 -  نمايش : 7177
  اداره كل بهداشت ايمني و محيط زيست وزارت نفت   - http://hse.mop.ir/

     نظرات : 67 -  نمايش : 7094
  دانشگاه صنعت نفت  - http://www.put.ac.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR

     نظرات : 16 -  نمايش : 6312
  معاونت توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت  - http://www.pmhr.ir

     نظرات : 94 -  نمايش : 5054
  پايگاه اطلاع رساني مركز مقاومت بسيج وزارت نفت  - http://alamdarnews.com

     نظرات : 31 -  نمايش : 4991
  پورتال امور اوپك و روابط با مجامع انرژي  - http://opec.mop.ir

     نظرات : 3 -  نمايش : 4723
  اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي   - http://tadvin.nioc.ir/

     نظرات : 24 -  نمايش : 4365
  مسكن صنعت نفت  - http://maskan.mop.ir/

     نظرات : 31 -  نمايش : 4026
  معاونت امور بين الملل و بازرگاني  - http://diac.mop.ir/

     نظرات : 27 -  نمايش : 3963
  تدوين روش ها و مقررات مالي  - http://tadvinmali.nioc.ir/

     نظرات : 9 -  نمايش : 3883
  مديريت توسعه منابع انساني  - http://www.nioc-hrm.com

     نظرات : 33 -  نمايش : 3778
  كتابخانه مركزي نفت  - http://www.nioclibrary.ir

     نظرات : 8 -  نمايش : 3620
  نظام جامع تعميرات ونگهداري در صنعت نفت  - http://cmms.mop.ir/

     نظرات : 9 -  نمايش : 3337
  اتوماسيون اداري  - http://192.168.20.34/eorg1/Logon.aspx

     نظرات : 13 -  نمايش : 3153
  ستاد اقامه نماز  - http://www.namazenaft.org

     نظرات : 2 -  نمايش : 3131
  معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربني  - http://pshr.mop.ir/DefaultFolder

     نظرات : 6 -  نمايش : 3071