عنوان صفحهآگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: ۲۰۰۱۰۹۲۰۵۲۰۰۰۰۰۳)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:١٦ - شنبه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای
پیرو انتشار آگهی ارزیابی در تاریخ های 20و 01/22/ 1401 به اطلاع می رساند ؛ تغییرات آگهی های مزبور به شرح ذیل ابلاغ و اطلاع رسانی می شود و تمدید مواعد نیز مطابق مندرجات بند 8 اصلاحیه حاضر صورت پذیرفته است.
 ٠٨:٥٥ - شنبه ١٧ ارديبهشت ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2001092052000002)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام "خرید سیستم های سرمایشی بنادر پتروشیمی پارس و ماهشهر" اقدام نماید.
 ٠٩:١٨ - دوشنبه ٥ ارديبهشت ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2001092052000001)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام " خرید فلومیتر خطوط بارگیری SM بندر پتروشیمی پارس " اقدام نماید.
 ٠٨:٢٦ - سه شنبه ٣٠ فروردين ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٤٠ - شنبه ٢٠ فروردين ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000050)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام خرید"کولرهای ضد انفجار بنادر پتروشیمی پارس و ماهشهر" اقدام نماید.
 ١٣:٤٠ - شنبه ٢١ اسفند ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت ( QCBS) (کد فراخوان ستاد: 2000092052000049)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٢٥ - دوشنبه ١٦ اسفند ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی کد فراخوان ستاد 2000092052000003
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به فروش شش دانگ یک قطعه زمین موسوم به نعل اسبی واقع در ماهشهر با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به متقاضیان حقیقی و یا حقوقی اقدام نماید.
 ٠٩:٥١ - دوشنبه ٢ اسفند ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی فراخوان عمومی دو مرحله ای انتخاب مشاور (کد فراخوان ستاد: 2000092052000030)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی جهت انتخاب مشاور ذیصلاح به منظور "انجام طراحی مهندسی پایه و FEED برای بخشهای یوتیلیتی و آفسایت طرح GTPP پتروشیمی اسلام آباد غرب" ، شامل طرح متانول به ظرفیت 660 هزار تن در سال ، متانول به پروپیلن به ظرفیت 120 هزار تن در سال و پلی پروپیلن به ظرفیت 120 هزار تن در سال در منطقه ویژه اقتصادی زاگرس براساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
 ١٠:٢٦ - شنبه ١٦ بهمن ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای باکد فراخوان ( 2000092052000048 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٥٧ - شنبه ٩ بهمن ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>