Slide background

Slide background
Slide background

سرنوشت اقتصاد جهان در دستان پتروشیمی است

صنعت پتروشیمی ایران در مسیر توسعه خود نیازمند حمایت است تا بتواند نقش خود را درمسیر رشد اقتصادی کشور تثبیت کند.

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

وزیر محترم نفت به مناسبت فرارسیدن هفتم مهر ماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رشادتهای سال 1359 شهدای آتش نشان پالایشگاه آبادان و تبریک به همه همکاران بویژه آتش نشانان عزیز توجه همکاران محترم بویژه مدیران را به موارد مهمی جلب نمود. علیرضا نریمان نژاد رئیس ایمنی و پدافند شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز ضمن تبریک فرارسیدن این روز، مهمترین نکات پیام مذکور تشریح نمود.

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

در دور جدید خصوصی سازی و در راستای اجرای قانون اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور فراهم کردن بستر و آماده سازی فضای سرمایه گذاری و تقویت فرآیند آن در صنعت پتروشیمی و همچنین با توجه به آسیب شناسی های صورت گرفته در اهداف جذب سرمایه های بخش خصوصی/ تعاونی، و منظور تحقق اهداف قانون برنامه توسعه در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز1404 صنعت پتروشیمی از طریق حضور فعال بخش غیردولتی در پتروشیمی، مرکز سرمایه گذاری (IC) برای جذب سرمایه گذار تشکیل گردیده است.

اطلاعات بیشتر

پژوهش و فناوری

ایران از نظر منابع نفت و گاز در رده اول جهان می‌باشد و تبدیل این منابع به محصولات نهایی با استفاده از فناوری‌های متنوع و پیشرفته‌ای انجام می‌گیرد که ارزش مضاعفی برای کشور ایجاد می‌کند. فقدان دانش و فناوری‌های لازم در این زمینه می‌تواند به عنوان مانعی در فرآیند زنجیره ارزش عمل کند. با توجه به قدمت صنعت پتروشیمی و نیز توسعه روزافزون آن لزوم برنامه‌ریزی جدی در این زمینه مشخص می‌شود. از طرفی پتانسیل تبدیل کشور به صادرکننده فناوری و دانش در سایه مدیریت و برنامه ریزی با توجه به وجود دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی معتبر در کشور وجود دارد.

اطلاعات بیشتر
 • طرح ها و مجتمع های پتروشیمی توجه به مسئولیت های اجتماعی (CSR) را به عنوان یک اولویت در سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند. همایش مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت، فرصتی مناسب بـرای درک مفـهوم مسئـولیت اجتمـاعی، تغییر نگرش و ساماندهی در فعالیت های مرتبط با CSR است.

  مدیر عامل و معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی
 • توسعه فناوری های جدید از برنامه های آتی شرکت می باشد. شرکت پژوهش فناوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سال های قبل فعالیت خود را در جهت تجاری سازی و بومی کردن فناوری ها آغاز کرده و خوشبختانه از سال گذشته، تعدادی از این طرح ها به مرحله تجاری رسیده و در واقع، تکمیل تجاری کردن این فناوری ها، از برنامه های اصلی شرکت برای سال جاری است.

  مدیر عامل و معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی
 • یکی از برنامه‌های شرکت ملی پتروشیمی برای سال جاری جذب سرمایه به منظور تکمیل طرح‌های صنعت پتروشیمی است که تاکنون با استقبال خوبی از سوی کشورهای اروپایی و‌ آسیایی مواجه شده و برجام نیز زمینه را برای انتقال ارز و عملیات مالی این طرح‌ها فراهم کرده است. همچنین از برنامه‌های سال جاری پتروشیمی، توسعه شهرک‌های صنعتی است و به دنبال این هستیم که شرکت‌هایی که اخیرا مجوز گرفته‌اند، تکمیل زنجیره ارزش از الزامات کار آن‌ها باشد.

  مدیر عامل و معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی
 • شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جهت بهره‌گیری از تجارب مدیریتی برای توسعه بیشتر این صنعت گام برمی‌دارد، بنابراین توسعه صنایع تکمیلی تولید خوراک، انتقال دانش فنی و به روز رسانی تکنولوژی و مذاکره و حضور پررنگ در عرصه بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است.

  مدیر عامل و معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی