Slide background

Slide background

سواحل دریای عمان میزبان مطمئن صنعت پتروشیمی

سواحل دریای عمان افزون بر خلیج فارس می تواند میزبانی مطمئن برای ساخت مجتمع های جدید پتروشیمی باشد.

سرمایه گذاری

در دور جدید خصوصی سازی و در راستای اجرای قانون اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور فراهم کردن بستر و آماده سازی فضای سرمایه گذاری و تقویت فرآیند آن در صنعت پتروشیمی و همچنین با توجه به آسیب شناسی های صورت گرفته در اهداف جذب سرمایه های بخش خصوصی/ تعاونی، و منظور تحقق اهداف قانون برنامه توسعه در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز1404 صنعت پتروشیمی از طریق حضور فعال بخش غیردولتی در پتروشیمی، مرکز سرمایه گذاری (IC) برای جذب سرمایه گذار تشکیل گردیده است.

اطلاعات بیشتر

پژوهش و فناوری

ایران از نظر منابع نفت و گاز در رده اول جهان می‌باشد و تبدیل این منابع به محصولات نهایی با استفاده از فناوری‌های متنوع و پیشرفته‌ای انجام می‌گیرد که ارزش مضاعفی برای کشور ایجاد می‌کند. فقدان دانش و فناوری‌های لازم در این زمینه می‌تواند به عنوان مانعی در فرآیند زنجیره ارزش عمل کند. با توجه به قدمت صنعت پتروشیمی و نیز توسعه روزافزون آن لزوم برنامه‌ریزی جدی در این زمینه مشخص می‌شود. از طرفی پتانسیل تبدیل کشور به صادرکننده فناوری و دانش در سایه مدیریت و برنامه ریزی با توجه به وجود دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی معتبر در کشور وجود دارد.

اطلاعات بیشتر

صنایع پایین دستی

رشد فزاینده ای که با راه اندازی پروژه های جدید پتروشیمی به لحاظ حجم و تنوع محصولات این صنایع حاصل می شود بستر مناسبی را برای توسعه صنایع پایین دستی به عنوان مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی و تکمیل کننده زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی فراهم نموده است . توسعه فعالیت بخش خصوصی در حوزه پایین دستی و مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی فراهم نموده و جریان تحقق اقتصاد مقاومتی را تقویت می¬نماید، از این رو حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاری در این بخش و جلوگیری از خام فروشی مورد تاکید مقامات ارشد نظام، دولت، مجلس، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.

اطلاعات بیشتر
  • صنعت پتروشیمی ایران دارای مزیت های بسیاری برای سرمایه گذاری است و افزون بر بخش های بالادستی در این صنعت ، فرصت های سرمایه گذاری متنوع و سود آوری در صنایع پائین دستی پتروشیمی به ویژه درمسیر خط لوله اتیلن غرب وجود دارد و حضور سرمایه گذاران جدید می تواند مانع خام فروشی شود.

    مدیر عامل و معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی
  • ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در صورت تامین منابع مالی تا ١٠ سال آینده به سالانه ١٨٠ میلیون تن می رسد، از این رو با تحقق این امر جایگاه نخست منطقه خاورمیانه در صنعت پتروشیمی به ایران اختصاص می یابد. با توجه به رفع احتمالی تحریم ها و جذب سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی ایران، باید زیرساختهای لازم برای جذب این سرمایه گذاری ها سریع فراهم گردد.

    معاون مدیرعامل
  • هم اکنون با توجه به وجود ظرفیتهای موجود کشور در زمینه خوراک بیش از 61 میلیون تن طرح پتروشیمی با پیشرفتهای فیزیکی 5 تا 97 درصد در کشور در حال انجام است، با تحقق این امر که سرمایه گذاری 40 میلیارد دلاری را می طلبد، سالانه بیش از 32 میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور افزوده می شود.

    معاون مدیرعامل