خانه / طرح ها و مجتمع ها / عسلویه / مجتمع شرکت پلیمر آریا ساسول

شرکت پلیمر آریا ساسول

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مساحت: 72 هکتار

سال تأسیس: 1382

مالکیت: شرکت پتروشیمی پارس 50 درصد، پارس تامین مجد 50 درصد

سرمایه: 4/583/840/000/000 ریال

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001- ISO 14001 - EFQM - OHSAS 18001 - ISO 17025 - ISO 50001

کاربردهای اصلی محصولات: پلی‌اتیلن سبک: فیلم، کیسه، ظروف، پوشش کابل و قطعات صنعتی پلی اتیلن سنگین و متوسط: لوازم خانگی، فیلم، ظروف قطعات صنعتی، لوله، بطری‌های پلاستیکی اتیلن: خوراک واحدهای پلیمری

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aD7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGg+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzEuMDAwPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9in2KrYp9mGPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9iq2qnZhtuM2b48L3RkPgo8dGQ+MTM4NiZuYnNwOzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9io2LHYtCZ6d25qO9mH2KfbjCAzINqp2LHYqNmG2Ycg2Ygg2LPZhtqv24zZhiDYqtixPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzkwPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9in2KrYp9mGPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9iq2qnZhtuM2b48L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTM4NjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9m+2YTbjCDYp9iq24zZhNmGINiz2KjaqTwvdGQ+Cjx0ZD4zMDAmbmJzcDs8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDtTQUJURUM8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTM4NzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9m+2YTbjCDYp9iq24zZhNmGINiz2Ybar9uM2YYv2YXYqtmI2LPYtzwvdGQ+Cjx0ZD4zMDAmbmJzcDs8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDtTQUJURUM8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTM4NzwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtin2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTI2Ny81PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9m+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2b7Yp9ix2LM8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7Zvtix2YjZvtin2YY8L3RkPgo8dGQ+OTAgKNiq2YYg2K/YsSDYs9in2YQpPC90ZD4KPHRkPtm+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2b7Yp9ix2LM8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7Zh9qv2LLZhiDZgCAxICjaqdmI2YXZhtmI2YXYsSk8L3RkPgo8dGQ+MS8zPC90ZD4KPHRkPtmI2KfYsdiv2KfYqjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtm+2LHZiNm+24zZhNmGPC90ZD4KPHRkPjUvODc8L3RkPgo8dGQ+2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYrNmFPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2Yfar9iy2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZD4zOTAgKNiq2YYg2K/YsSDYs9in2YQpPC90ZD4KPHRkPtmI2KfYsdiv2KfYqjwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، نبش کوچه شهید ناصری، برج کیان، طبقه هفتم - 1968643111

صندوق پستی : ۱۵۸۷۵-۸۳۹۳

تلفن: 021-85920000

فکس: 021-88645199

آدرس و کدپستی مجتمع : بوشهر- عسلويه- فاز يک پتروشيمي- شرکت پليمر آرياساسول

تلفنخانه: 85920000

تلفکس:

وبسایت: www.aryasasol.com

ایمیل: info@aryasasol.com

: