خانه / طرح ها و مجتمع ها / عسلویه / مجتمع شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مساحت: 61هکتار

سال تأسیس: 1380

مالکیت: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 76/55 درصد، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 17 درصد، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 6/45 درصد

سرمایه: 3/000/000/000/000 ریال

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001- ISO 14001 - OHSAS 18001- EFQM - ISO 2900 - HSE-MS (SGS Co.)

کاربردهای اصلی محصولات: محصول پارازایلین جهت تولید اسید ترفتالیک یا دی متیل ترفتالیک و همچنین به عنوان مواد میانی در تولید پلی‌استر و فیبر استفاده می‌شود. محصول بنزن جهت تولید استایرن، دودسیل بنزن برای شوینده ها، سیکلوهگزان (برای تولید نایلون)، فنل و نیتروبنزن (برای تولید آنیلین) و حلال‌ها استفاده می‌شود. محصول ارتوزایلین برای ساخت نرم‌کننده‌ها و داروها، سموم دفع آفات، رنگ و انیدرید فتالیک بکار می‌رود.

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+2YXbjNi52KfZhtin2Kog2q/Yp9iy24wg2Ygg2KjZhtiy24zZhiDZvtuM2LHZiNmE24zYsuKAiwo8dGFibGUgY2xhc3M9InRhYmxlIHRhYmxlLXN0cmlwZWQgdGFibGUtY29uZGVuc2VkIj4KPHRoZWFkPgo8dHI+Cjx0aD7Zhdit2LXZiNmE2KfYqjwvdGg+Cjx0aD7YuNix2YHbjNiqJnRoaW5zcDvYp9iz2YXbjDwvdGg+Cjx0aD7YrtmI2LHYp9qpINmF2LXYsdmB24w8L3RoPgo8dGg+2LXYp9it2Kgg2YTbjNiz2KfZhtizPC90aD4KPHRoPtiz2KfZhCDYqNmH2LHZhyZ6d25qO9io2LHYr9in2LHbjDwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7Yp9ix2KfYstin24zZhNuM2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7NzUwPC90ZD4KPHRkIHJvd3NwYW49IjkiPiZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwO9mF24zYudin2YbYp9iqINqv2KfYstuMINmIINio2YbYstuM2YYg2b7bjNix2YjZhNuM2LI8L3RkPgo8dGQgcm93c3Bhbj0iOSI+Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPHA+PGJyIC8+SUZQKEZyYW5jZSk8YnIgLz5Ub3JheSAoSmFwYW4pPGJyIC8+VWhkZSAoR2VybWFueSk8L3A+CjwvdGQ+Cjx0ZCByb3dzcGFuPSI5Ij4mbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDvYqtuM2LHZhdin2YcgMTM4NjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9io2YbYstmGPC90ZD4KPHRkPjQzMCZuYnNwOzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9in2LHYqtmI2LLYp9uM2YTbjNmGPC90ZD4KPHRkPjEwMCZuYnNwOzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9io2LHYtCDYs9mG2q/bjNmGPC90ZD4KPHRkPjIwMDAmbmJzcDs8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYotix2YjZhdin2KrbjNqpINiz2Ybar9uM2YY8L3RkPgo8dGQ+MTYmbmJzcDs8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7Ysdin2YHbjNmG24zYqjwvdGQ+Cjx0ZD4zODA8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7YqNix2LQg2LPYqNqpPC90ZD4KPHRkPjY4MDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtqv2KfYsiDZhdin24zYuShMUEcpPC90ZD4KPHRkPjc2PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KjYsdi0INm+2YbYqtin2YY8L3RkPgo8dGQ+NDc8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72YXbjNi52KfZhtin2Kog2q/Yp9iy24w8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7NC41MDA8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72YHYp9iyJnp3bmo72YfYp9uMINm+2KfYsdizINis2YbZiNio24w8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYqNmG2LLbjNmGINm+24zYsdmI2YTbjNiyPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzI3MDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtiq2LHZiNi024zZhduMINis2YU8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، ساختمان شماره 38، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طبقه دوم - 1584851181

صندوق پستی :

تلفن: 88826420- 021

فکس: 88826471- 021

آدرس و کدپستی مجتمع : استان بوشهر، بندر عسلویه - 7511811366

تلفنخانه: 4-07737323250

تلفکس: 07737323255

وبسایت: www.bpciran.com

ایمیل: bpc@bpciran.com

صندوق پستی : 115- 75391