خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت پتروشیمی تخت جمشید

شرکت پتروشیمی تخت جمشید

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مساحت: 6/9هکتار

سال تأسیس: 1385

مالکیت: پیتکو پی آی تی 39/8 درصد،هونام مهر پارس 17 درصد، پی‌تی‌آی کیش 23/5 درصد، سایر سهامداران 19/7 درصد (شرکت در فرابورس ایران درج شده است.)

سرمایه: 4/500/000/000/000 ریال

گواهینامه های استاندارد دریافتی :

کاربردهای اصلی محصولات: تایر اتومبیل، روکش کابل و سیستم، تسمه، نوارهای نقاله و ...

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aD7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGg+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDtQQlI8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTI8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72KjZiNiq2KfYr9uM2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7Qi5GLiBnb29kcmljaDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsxMzk0PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A7U0JSPC90ZD4KPHRkPjMwJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9in2LPYqtin24zYsdmGIC8g2KjZiNiq2KfYr9uM2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7Z29vZCB5ZWFyPC90ZD4KPHRkPjEzOTQmbmJzcDs8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KjZiNiq2KfYr9uM2YY8L3RkPgo8dGQ+MzUvNTwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtiq2LHZiNi024zZhduMINin2YXbjNix2qnYqNuM2LE8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9iz2KrYp9uM2LHZhjwvdGQ+Cjx0ZD42LzUmbmJzcDs8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDZvtin2LHYszwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر : تهران- بزرگراه آفريقا- نبش خيابان نهم گاندي- شماره 38 - طبقه 4- 1517843513

صندوق پستی :

تلفن: 021-88662053-4

فکس: 021-88662070

آدرس و کدپستی مجتمع : ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت2-۶۳۵۷۱۳۶۳۵۹

تلفنخانه: 061-52112888-90

تلفکس: 061-52112885

وبسایت: www.tjpc.ir

ایمیل: info@tjpc.ir

صندوق پستی : 147