خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت آریا فسفریک جنوب

شرکت آریا فسفریک جنوب

محل مجتمع : پتروشیمی رازی

مساحت: 7844 مترمربع

سال تأسیس: 1383

مالکیت: بخش خصوصی 100 درصد

سرمایه: 106/848/000/000 ریال

گواهینامه های استاندارد دریافتی :

کاربردهای اصلی محصولات: تهیه کودهای فسفاته، مکمل های خوراکی دام و طیور، پودرهای شوینده خانگی و صنعتی، کاغذسازی، آبکاری، نساجی و عکاسی.

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aD7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGg+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9iz24zYryDZgdiz2YHYsduM2qk8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTI1PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9iu2KfaqSDZgdiz2YHYp9iqINmIINin2LPbjNivINiz2YjZhNmB2YjYsduM2qk8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7UGFyYXlvbjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsxMzg4PC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYs9uM2K8g2LPZiNmE2YHZiNix24zaqTwvdGQ+Cjx0ZD4zNjIvNTwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtiq2LHZiNi024zZhduMINix2KfYstuMPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72K7Yp9qpINmB2LPZgdin2Ko8L3RkPgo8dGQ+NDM3LzU8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72K/Yp9iu2YTbjCDZiCDYrtin2LHYrNuMPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر :

صندوق پستی :

تلفن:

فکس:

آدرس و کدپستی مجتمع :

تلفنخانه:

تلفکس:

وبسایت:

ایمیل:

: