خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت شیمی تکس آریا

شرکت شیمی تکس آریا

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مساحت: 5 هکتار

سال تأسیس: 1385

مالکیت: بخش خصوصی 100 درصد

سرمایه: 90/000/000/000 ریال

گواهینامه های استاندارد دریافتی :

کاربردهای اصلی محصولات: حلال صنعتی تجاری مهم با کاربرد گسترده در پالایشگاههای تولید روغن پایه، صنایع رزین، چاپ و چرم مصنوعی می باشد.

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aD7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGg+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvZhdiq24zZhCDYp9iq24zZhCDaqdiq2YjZhiAoTUVLKTwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDszLzU8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72LHYp9mB24zZhtuM2KogMiDZiCDYp9iz24zYryDYs9mI2YTZgdmI2LHbjNqpIDk42K/Ysdi12K88L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72KLZhNmF2KfZhiBFZGVsZWFudTwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsxMzkyPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72LHYp9mB24zZhtuM2KogMjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDs4LzI8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72LTYsdqp2Kog2LTbjNmF24wg2KjYp9mB2Ko8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9iz24zYryDYs9mI2YTZgdmI2LHbjNqpIDk42K/Ysdi12K88L3RkPgo8dGQ+NS81Jm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9io2YjYsdizINqp2KfZhNin24wg2KfbjNix2KfZhiAo2LnYsdi22Ycg2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYsdin2LLbjCk8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، بزرگراه آفریقا، چهارراه جهان کودک، خیابان پدیدار، پلاک 22 - 1518844813

صندوق پستی : 4876-19395

تلفن: 8-88206137-021

فکس: 88671115-021

آدرس و کدپستی مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، سایت 2، کارخانه تولید متیل اتیل کتون 36317-63571

تلفنخانه: 1-52112860-061

تلفکس: 52112851-061

وبسایت: www.chimitexarya.com

ایمیل: sales@chimitexarya.com

: