خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع پتروشیمی امیر سرتیپ شهید رسولی

پتروشیمی امیر سرتیپ شهید رسولی

محل مجتمع: ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 2

مساحت: 8/6هکتار

سال تأسیس: 1380

مالکیت: بخش خصوصی 100 درصد

سرمایه: 700/000/000/000 ریال

گواهینامه های استاندارد دریافتی :

کاربردهای اصلی محصولات: در صنایع پزشکی و چسب سازی، تهیه رزین های فرمالدئید

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aD7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGg+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvZgdix2YXYp9mE24zZhjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsmbmJzcDs2NjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZhdiq2KfZhtmI2YQ8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7V29uamluINqp2LHZhyDYrNmG2YjYqNuMPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzEzODU8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YbYp9mFPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YXYrdmEINiq2KfZhduM2YY8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72YXYqtin2YbZiNmEPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDszMDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDZgdmGINii2YjYsdin2YY8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر : تهران- خيابان شريعتي- پايي نتر از حسينيه ارشاد- بن بست ويرا- پلاک-12 طبقه اول واحد 44-۱۹۴۷۹۴۳۷۵۶

صندوق پستی :

تلفن: 021-22890686

فکس: 021-22890494

آدرس و کدپستی مجتمع : ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3

تلفنخانه: 061-52296000

تلفکس:

وبسایت: www.srpc.ir

ایمیل: info@srpc.ir

: