خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع مجتمع پتروشیمی نوید زرشیمی

مجتمع پتروشیمی نوید زرشیمی

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 4

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: 5/7هکتار

سال تأسیس: 1378

مالکیت: صادرفر 46 درصد، سایر سهامداران 54 درصد

سرمایه: 500/000/000/000 ریال

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 - ISO 14001 - ISO TS 29001 - OHSAS 18001

کاربردهای اصلی محصولات:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aD7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGg+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtmE24wg2b7YsdmI2b7bjNmE2YY8L3RkPgo8dGQ+MTYwJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9m+2LHZiNm+24zZhNmGL9in2KrbjNmE2YYv2KjZiNiq2YYgMS/Zh9uM2K/YsdmI2pjZhiAmbmJzcDsmbmJzcDs8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72KjYp9iy2YQg2KfbjNiq2KfZhNuM2Kc8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTM4MzwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

کاربردهای اصلی محصولات:

PHA+2KjZhyDYudmG2YjYp9mGINmF2YjYp9ivINin2YjZhNuM2Ycg2LXZhtin24zYuSDZvtmE2KfYs9iq24zaqdiMINmG2LPYp9is24zYjCDZgti32LnZhyDYs9in2LLbjNiMINmB24zZhNmFINio2LPYqtmHINio2YbYr9uM2Iwg2YTZiNmE2Ycg2KLYqCDYqNix2KfbjCDYqtin2YXbjNmGINmG24zYp9iyINio2KfYstin2LEg2K/Yp9iu2YTbjCDZiCDYtdin2K/Ysdin2KouPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJ0YWJsZS1yZXNwb25zaXZlIj4KPHRhYmxlIGNsYXNzPSJ0YWJsZSB0YWJsZS1zdHJpcGVkIHRhYmxlLWNvbmRlbnNlZCI+Cjx0aGVhZD4KPHRyPgo8dGg+2YbYp9mFPC90aD4KPHRoPtmH2LLYp9ix2KrZhi8g2LPYp9mEPC90aD4KPHRoPtmF2K3ZhCDYqtin2YXbjNmGPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtix2YjZvtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsxNTU8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYp9mF24zYsdqp2KjbjNixPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZD44PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9m+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2KfZhduM2LHaqdio24zYsTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtmH24zYr9ix2YjamNmGPC90ZD4KPHRkPjAvMDU8L3RkPgo8dGQ+2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYp9mF24zYsdqp2KjbjNixPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KjZiNiq2YY8L3RkPgo8dGQ+MTwvdGQ+Cjx0ZD7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINin2YXbjNix2qnYqNuM2LE8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، خیابان آفریقا، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 13، طبقه 12 - 1915615164

صندوق پستی :

تلفن: 021-22044450-4

فکس: 021-22015110

آدرس و کدپستی مجتمع : ماهشهر- منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي- پتروشيمي بندرامام- سايت 4 - ۶۳۵۷۱۱۶۳۴۸

تلفنخانه: 061-52175617-52175590

تلفکس: 061-52175595

وبسایت: www.navidzarchimi.com

ایمیل: info@navidzarchimi.com

: