خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع مجتمع پتروشیمی نوید زرشیمی

مجتمع پتروشیمی نوید زرشیمی

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 4

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: 5/7هکتار

سال تأسیس: 1378

مالکیت: بخش خصوصی 100 درصد

سرمایه: 500/000/000/000 ریال

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 - ISO 14001 - ISO TS 29001 - OHSAS 18001

کاربردهای اصلی محصولات: به عنوان مواد اولیه صنایع پلاستیک، نساجی، قطعه سازی، فیلم بسته بندی، لوله آب برای تامین نیاز بازار داخلی و صادرات.

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aD7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGg+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtmE24wg2b7YsdmI2b7bjNmE2YY8L3RkPgo8dGQ+MTYwJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9m+2LHZiNm+24zZhNmGL9in2KrbjNmE2YYv2KjZiNiq2YYgMS/Zh9uM2K/YsdmI2pjZhiAmbmJzcDsmbmJzcDs8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72KjYp9iy2YQg2KfbjNiq2KfZhNuM2Kc8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTM4MzwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7YsdmI2b7bjNmE2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTU1PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9m+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2KfZhduM2LHaqdio24zYsTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9in2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQ+ODwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtiq2LHZiNi024zZhduMINin2YXbjNix2qnYqNuM2LE8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7Zh9uM2K/YsdmI2pjZhjwvdGQ+Cjx0ZD4wLzA1PC90ZD4KPHRkPtm+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2KfZhduM2LHaqdio24zYsTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtio2YjYqtmGPC90ZD4KPHRkPjE8L3RkPgo8dGQ+2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYp9mF24zYsdqp2KjbjNixPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، خیابان آفریقا، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 13، طبقه 12 - 1915615164

صندوق پستی :

تلفن: 4-22044450-021

فکس: 22015110-021

آدرس و کدپستی مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام، سایت4 - 6357175139

تلفنخانه: 4-06152175590

تلفکس: 06152175595

وبسایت: www.navidzarchimi.com

ایمیل: info@navidzarchimi.com

: