خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت پتروشیمی فارابی

شرکت پتروشیمی فارابی

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: 15 هکتار

سال تأسیس: 1352

مالکیت: پتروشیمی فناوران 48/7 درصد، پتروشیمی امیرکبیر 43/7 درصد، سایر سهامداران 7/6درصد

سرمایه: 150/000/000/000ریال

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001- TS29001

کاربردهای اصلی محصولات:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aD7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGg+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYr9uMJnp3bmo72Kfaqdiq24zZhCDZgdiq2KfZhNin2KogKERPUCk8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7NTU8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfZhtuM2K/YsduM2K8g2YHYqtin2YTbjNqpINmF2KfbjNi52Iwg2K/ZiNin2KrbjNmEINmH2q/Ystin2YbZiNmEPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO1ZPTi1IRVlERU48L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTM1NjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9in2YbbjNiv2LHbjNivINmB2KrYp9mE24zaqShQQSk8L3RkPgo8dGQ+MzQvNTwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9mG24zYr9ix24zYryDZgdiq2KfZhNuM2qkg2YXYp9uM2Lk8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7TFVSR0k8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTM1NjwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PHA+2LXZhtin24zYuSDZvtmE2KfYs9iq24zaqSZ6d25qO9iz2KfYstuM2Iwg2LXZhtin24zYuSDYsdiy24zZhiDZiCDYsdmG2q8menduajvYs9in2LLbjDwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72K/ZiNin2KrbjNmEINmH2q/Ystin2YbZiNmEKDJFSCk8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7NDI8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYtNin2LLZhtivICjYp9ix2KfaqSkgL9mI2KfYsdiv2KfYqjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9in2LHYqtmI2LLYp9uM2YTbjNmGKE9YKTwvdGQ+Cjx0ZD4zMiZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtiq2LHZiNi024zZhduMINin2LXZgdmH2KfZhi8g2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYqNmI2LnZhNuMINiz24zZhtinPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، میدان ونک، خیابان گاندی شمالی، کوچه شهید صانعی، پلاک 18 - 1969933641

صندوق پستی :

تلفن: 021-88771285-88776476

فکس: 021-88779042-88776475

آدرس و کدپستی مجتمع : بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 5

تلفنخانه: 061-52262552

تلفکس:

وبسایت: www.farabico.com

ایمیل: info@farabico.com

صندوق پستی کارخانه : 153 ماهشهر