خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت پتروشیمی لاله

شرکت پتروشیمی لاله

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: 12 هکتار

سال تأسیس: 1381

مالکیت: پتروشیمی مارون 64 درصد، گروه صنعتی پلیمر پوشینه 36 درصد

سرمایه: 952/000/000/000

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی :

کاربردهای اصلی محصولات:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aD7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGg+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtmE24wg2KfYqtuM2YTZhiDYs9io2qk8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MzAwPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9in2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72LPYp9io2KraqTwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsxMzg2PC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

کاربردهای اصلی محصولات:

PHA+2KfZhtmI2KfYuSDZgduM2YTZhSDZhtin24zZhNmI2YbbjNiMINqp24zYs9mHJnp3bmo72YfYp9uMINm+2YTYp9iz2KrbjNqp24wg2Ygg2LXZhtin24zYuSDYqNiz2KrZhyDYqNmG2K/bjDwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDszMTA8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDZhdin2LHZiNmGPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7YsdmI2b7bjNmE2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7NjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZhdmG2KfYqNi5INiv2KfYrtmE24w8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر : شهرک غرب، فاز 4، خیابان زرافشان شمالی، خیابان خوارزم، خیابان یکم، گذر دوم، پلاک 18- 1467886411

صندوق پستی :

تلفن: 021-96623200 - 96623223

فکس: 021-96623200 - 96623263

آدرس و کدپستی مجتمع : خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 2- ۶۳۵۳۱۶۹۳۱۱

تلفنخانه: 061-52122801-3

تلفکس:

وبسایت: www.lapc.ir

ایمیل: lale@nipc.net

صندوق پستی کارخانه : ۵۸۸