خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت پتروشیمی فن آوران

شرکت پتروشیمی فن آوران

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: 25 هکتار

سال تأسیس: 1377

مالکیت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 48/5 درصد، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 16/3درصد، گروه پتروشیمی تابان فردا 16/3 درصد، سایر سهامداران 18/90 درصد

سرمایه: 950/000/000/000ریال

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001- ISO 14001- OHSAS 18001- ISO 29001 - EFQM

کاربردهای اصلی محصولات: متانول: تولید اسید استیک، فرم آلدئید، MTBE و حلال مواد آلی منواکسیدکربن: تولید اسید استیک و فسژن اسید استیک: تولید وینیل استات منومر، خالص‌سازی اسیدترفتالیک، استات سلولز، حلال‌ها، داروسازی و رنگ‌ها

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2K7ZiNix2KfaqSDZhdi12LHZgduMPC90aD4KPHRoPti12KfYrdioINmE24zYs9in2YbYszwvdGg+Cjx0aD7Ys9in2YQg2KjZh9ix2YcmenduajvYqNix2K/Yp9ix24w8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9mF2KrYp9mG2YjZhDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsxMDAwPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9qv2KfYsiDYt9io24zYuduMINmAINiv24wmdGhpbnNwO9in2qnYs9uM2K/aqdix2KjZhjwvdGQ+Cjx0ZD7YtNix2qnYqiDYqtin2b7Ys9mI24wg2K/Yp9mG2YXYp9ix2qk8L3RkPgo8dGQ+MTM4MzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtmF2YbZiNin2qnYs9uM2K/aqdix2KjZhjwvdGQ+Cjx0ZD4xNDA8L3RkPgo8dGQ+2q/Yp9iyINi32KjbjNi524w8L3RkPgo8dGQ+2LTYsdqp2Kog2KrYp9m+2LPZiNuMINiv2KfZhtmF2KfYsdqpPC90ZD4KPHRkPjEzODU8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9iz24zYryDYp9iz2KrbjNqpPC90ZD4KPHRkPjE1MCZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZhdiq2KfZhtmI2YQg2YAg2YXZhtmI2Kfaqdiz24zYryDaqdix2KjZhjwvdGQ+Cjx0ZD7YtNix2qnYqiDaqdmF24wg2KraqdmG2YjZhNmI2pjbjCDYp9mI2qnYsdin24zZhjwvdGQ+Cjx0ZD4xMzg1PC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YbYp9mFPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YXYrdmEINiq2KfZhduM2YY8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7Jm5ic3A7INqv2KfYsiDYt9io24zYuduMPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDs5OTEvNyDZhduM2YTbjNmI2YYg2YXYqtixINmF2qnYudioINiv2LEg2LPYp9mEPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvYtNix2qnYqiDZhdmE24wg2q/Yp9iyINin24zYsdin2YY8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9qv2KfYsiDYr9uMJnp3bmo72Kfaqdiz24zYryDaqdix2KjZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7OTEvNSDZh9iy2KfYsdiq2YYg2K/YsSDYs9in2YQ8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9m+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2LHYp9iy24w8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtqv2KfYsiDYr9uMJnp3bmo72Kfaqdiz24zYryDaqdix2KjZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTc1Lzcg2YfYstin2LHYqtmGINiv2LEg2LPYp9mEPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINmF2KfYsdmI2YY8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید پالیزوانی(هفتم)، پلاک 18 - 1517643711

صندوق پستی : 15175658

تلفن: 1-88660970-021

فکس: 88881400-021

آدرس و کدپستی مجتمع : ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3 - 6358147139

تلفنخانه: 23600 - 061521

تلفکس: 23112- 061521

وبسایت: www.fnpcc.com

ایمیل: info@fnpcc.com

صندوق پستی : 365