خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت پتروشیمی فن آوران

شرکت پتروشیمی فن آوران

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: 25 هکتار

سال تأسیس: 1377

مالکیت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 8/48 درصد، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 3/16 درصد، گروه پتروشیمی تابان فردا 3/16 درصد، سایر سهامداران 6/18 درصد (شرکت در بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.)

سرمایه: 950/000/000/000ریال

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001- ISO 14001- OHSAS 18001- ISO 29001 - EFQM

کاربردهای اصلی محصولات:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2K7ZiNix2KfaqSDZhdi12LHZgduMPC90aD4KPHRoPti12KfYrdioINmE24zYs9in2YbYszwvdGg+Cjx0aD7Ys9in2YQg2KjZh9ix2YcmenduajvYqNix2K/Yp9ix24w8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9mF2KrYp9mG2YjZhDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsxMDAwPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9qv2KfYsiDYt9io24zYuduMINmAINiv24wmdGhpbnNwO9in2qnYs9uM2K/aqdix2KjZhjwvdGQ+Cjx0ZD7YtNix2qnYqiDYqtin2b7Ys9mI24wg2K/Yp9mG2YXYp9ix2qk8L3RkPgo8dGQ+MTM4MzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtmF2YbZiNin2qnYs9uM2K/aqdix2KjZhjwvdGQ+Cjx0ZD4xNDA8L3RkPgo8dGQ+2q/Yp9iyINi32KjbjNi524w8L3RkPgo8dGQ+2LTYsdqp2Kog2KrYp9m+2LPZiNuMINiv2KfZhtmF2KfYsdqpPC90ZD4KPHRkPjEzODU8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9iz24zYryDYp9iz2KrbjNqpPC90ZD4KPHRkPjE1MCZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZhdiq2KfZhtmI2YQg2YAg2YXZhtmI2Kfaqdiz24zYryDaqdix2KjZhjwvdGQ+Cjx0ZD7YtNix2qnYqiDaqdmF24wg2KraqdmG2YjZhNmI2pjbjCDYp9mI2qnYsdin24zZhjwvdGQ+Cjx0ZD4xMzg1PC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

کاربردهای اصلی محصولات:

PHA+PHN0cm9uZz7Zhdiq2KfZhtmI2YQ6PC9zdHJvbmc+INiq2YjZhNuM2K8g2KfYs9uM2K8g2KfYs9iq24zaqdiMINmB2LHZhSDYotmE2K/YptuM2K/YjCBNVEJFINmIINit2YTYp9mEINmF2YjYp9ivINii2YTbjDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7ZhdmG2YjYp9qp2LPbjNiv2qnYsdio2YY6PC9zdHJvbmc+INiq2YjZhNuM2K8g2KfYs9uM2K8g2KfYs9iq24zaqSDZiCDZgdiz2pjZhjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4g2KfYs9uM2K8g2KfYs9iq24zaqTo8L3N0cm9uZz4g2KrZiNmE24zYryDZiNuM2YbbjNmEINin2LPYqtin2Kog2YXZhtmI2YXYsdiMINiu2KfZhNi1Jnp3bmo72LPYp9iy24wg2KfYs9uM2K/Yqtix2YHYqtin2YTbjNqp2Iwg2KfYs9iq2KfYqiDYs9mE2YjZhNiy2Iwg2K3ZhNin2YQmenduajvZh9in2Iwg2K/Yp9ix2YjYs9in2LLbjCDZiCDYsdmG2q8menduajvZh9inPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJ0YWJsZS1yZXNwb25zaXZlIj4KPHRhYmxlIGNsYXNzPSJ0YWJsZSB0YWJsZS1zdHJpcGVkIHRhYmxlLWNvbmRlbnNlZCI+Cjx0aGVhZD4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zhtin2YU8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmH2LLYp9ix2KrZhi8g2LPYp9mEPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDsmbmJzcDsg2q/Yp9iyINi32KjbjNi524w8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzk5MS83INmF24zZhNuM2YjZhiDZhdiq2LEg2YXaqdi52Kgg2K/YsSDYs9in2YQ8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9i02LHaqdiqINmF2YTbjCDar9in2LIg2KfbjNix2KfZhjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72q/Yp9iyINiv24wmenduajvYp9qp2LPbjNivINqp2LHYqNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDs5MS81INmH2LLYp9ix2KrZhiDYr9ixINiz2KfZhDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYsdin2LLbjDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2q/Yp9iyINiv24wmenduajvYp9qp2LPbjNivINqp2LHYqNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xNzUvNyDZh9iy2KfYsdiq2YYg2K/YsSDYs9in2YQ8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtm+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2YXYp9ix2YjZhjwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید پالیزوانی(هفتم)، پلاک 18 - 1517643711

صندوق پستی : 15175658

تلفن: 021-88660970-2

فکس: 021-88881400

آدرس و کدپستی مجتمع : ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3 - ۶۳۵۸۱/۴/۷۱۳۹

تلفنخانه: 061-52123622

تلفکس: 061-52123011

وبسایت: www.fnpcc.com

ایمیل: info@fnpcc.com

صندوق پستی کارخانه : 365