خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت پتروشیمی خوزستان

شرکت پتروشیمی خوزستان

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: 10 هکتار

سال تأسیس: 1377

مالکیت: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 70 درصد، شرکت کارگزاری سهام عدالت30 درصد

سرمایه: 360/000/000/000 ریال

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001- EFQM - ISO 14001- OHSAS 18001

کاربردهای اصلی محصولات: اپوکسی رزین: در زمینه پوشش داخلی لوله‌ها در صنعت نفت و گاز برای پیشگیری از خوردگی و در زمینه ساخت رنگ‌ها، چسب‌ها، کفپوش‌ها، پوشش‌های محافظ و ظروف تقویت شده با الیاف شیشه و همچنین بتون‌های پلیمری در صنایع و ساختمان و پل سازی. پلی کربنات: صنایع خودروسازی، صنایع بهداشتی و پزشکی، ساخت انواع عینک‌های طبی وصنعتی و همچنین تهیه لنز‌های چشمی، لوازم دیالیز، صنایع برق کامپیوتر و...

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2K7ZiNix2KfaqSDZhdi12LHZgduMPC90aD4KPHRoPti12KfYrdioINmE24zYs9in2YbYszwvdGg+Cjx0aD7Ys9in2YQg2KjZh9ix2YcmenduajvYqNix2K/Yp9ix24w8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPtin2b7ZiNqp2LPbjCDYsdiy24zZhiDZhdin24zYuTwvdGQ+Cjx0ZD41PC90ZD4KPHRkPtin2b7bjCDaqdmE2LHZiNmH24zYr9ix24zZhiArINio24zYsyZ6d25qO9mB2YbZhEE8L3RkPgo8dGQ+2LPYp9mE2LLar9uM2KrYsTwvdGQ+Cjx0ZD4xMzgyPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KfZvtmI2qnYs9uMINix2LLbjNmGINis2KfZhdivPC90ZD4KPHRkPjU8L3RkPgo8dGQ+2KfZvtuMINqp2YTYsdmI2YfbjNiv2LHbjNmGICsg2KjbjNizJnp3bmo72YHZhtmEQTwvdGQ+Cjx0ZD7Ys9in2YTYstqv24zYqtixPC90ZD4KPHRkPjEzODI8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtmE24wg2qnYsdio2YbYp9iqPC90ZD4KPHRkPjI1Jm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9mB2LPamNmGICsg2KjbjNizJnp3bmo72YHZhtmEQTwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPgo8dGQ+MTM4NjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9io24zYsyDZgdmG2YQgQSZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZD4zMCZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZgdmG2YQgKyDYp9iz2KrZhjwvdGQ+Cjx0ZD7Ys9in2YTYstqv24zYqtixPC90ZD4KPHRkPjEzODI8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72LPZiNivINiz2YjYstii2YjYsSAxMDDYr9ix2LXYrzwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDszODwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtiq2LHZiNi024zZhduMINio2YbYr9ixINin2YXYp9mFPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KfYs9iq2YY8L3RkPgo8dGQ+OC81PC90ZD4KPHRkPtmI2KfYsdiv2KfYqtuMPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2YHZhtmEPC90ZD4KPHRkPjI2Lzc8L3RkPgo8dGQ+2YjYp9ix2K/Yp9iq24w8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7Yp9m+24wg2qnZhNix2YjZh9uM2K/YsduM2YY8L3RkPgo8dGQ+NS8yPC90ZD4KPHRkPtmI2KfYsdiv2KfYqtuMPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72qnZhNixPC90ZD4KPHRkPjEwJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9m+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2KjZhtiv2LEg2KfZhdin2YU8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر : تهران،میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریمخان زند، ساختمان شماره 38، طبقه دوم، اتاق 205 -1584893313

صندوق پستی :

تلفن: 88813015-021

فکس:

آدرس و کدپستی مجتمع : خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر، سایت 4 - 6356134531

تلفنخانه: 18-06152170017

تلفکس: 3-06152170002

وبسایت: www.kzpc.ir

ایمیل: info@kzpc.ir

صندوق پستی : 166