خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: 34 هکتار

سال تأسیس: 1377

مالکیت: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 75 درصد، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت 15 درصد، شرکت کارگزاری سهام عدالت 10 درصد

سرمایه: 23/957/666/000/000

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 - ISO 29001- ISO 17025 - OHSAS 18001 - EFQM - ISO 14001

کاربردهای اصلی محصولات: عمده کاربرد محصولات پلی‌اتیلن ترفتالات در دو بخش نوع الیاف و بطری به شرح زیر می‌باشد: گریدبطری: این محصول در تولید انواع بطری های نوشابه، آب معدنی و قوطی و ظروف مورد استفاده دربسته ‌بندی مواد غذایی، دارویی و بهداشتی و همچنین در صنایع تولیدفیلمهای پلاستیکی مانند فیلمهای عکاسی، ویدئویی و فیلمبرداری به کار می‌رود. گرید الیاف: درکلیه صنایع نساجی و پنبه و نخ مصنوعی بکار می‌رود.

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی / فاز 1 (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2YXYrdi12YjZhNin2Ko8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij7YrtmI2LHYp9qpINmF2LXYsdmB24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwO9i12KfYrdioINmE24zYs9in2YbYszwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMJm5ic3A7PC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwO9in2LPbjNivINiq2LHZgdiq2KfZhNuM2qkg2K7Yp9mE2LUoUFRBKTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A7MzUwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4mbmJzcDvZvtin2LHYp9iy2KfbjNmE24zZhiDZgCDYp9iz24zYryDYp9iz2KrbjNqpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4mbmJzcDvYqtqp2YbbjCDZhdmI2YbYqiDYp9uM2KrYp9mE24zYpzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A7MTM4NDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A72b7ZhNuMINin2KrbjNmE2YYg2KrYsdmB2KrYp9mE2KfYqiDar9ix24zYryDYqNi32LHbjChQRVQtQSk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPjYwJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4mbmJzcDtQVEEt2YXZhtmI2KfYqtuM2YTZhiDar9mE2KfbjNqp2YjZhDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A72YTZiNix2q/bjCDYstuM2YXYsSDYotmE2YXYp9mGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4mbmJzcDsxMzgzPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4mbmJzcDvZvtmE24wg2KfYqtuM2YTZhiDYqtix2YHYqtin2YTYp9iqINqv2LHbjNivINin2YTbjNin2YEoUEVULUIpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4xMTcvNSZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A7UFRBLdmF2YbZiNin2KrbjNmE2YYg2q/ZhNin24zaqdmI2YQ8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwO9mE2YjYsdqv24wg2LLbjNmF2LEg2KLZhNmF2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A7MTM4NDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A72b7ZhNuMINin2KrbjNmE2YYg2KrYsdmB2KrYp9mE2KfYqiDar9ix24zYryDYp9mE24zYp9mBKFBFVC1DKTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A7MTE3LzUmbmJzcDs8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwO1BUQS3ZhdmG2YjYp9iq24zZhNmGINqv2YTYp9uM2qnZiNmEPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4mbmJzcDvZhNmI2LHar9uMINiy24zZhdixINii2YTZhdin2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwOzEzODQ8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwO9m+2YTbjCDYp9iq24zZhNmGINiq2LHZgdiq2KfZhNin2Kog2q/YsduM2K8g2KjYt9ix24woUEVULUQpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4mbmJzcDsxMTcvNSZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A7UFRBLdmF2YbZiNin2KrbjNmE2YYg2q/ZhNin24zaqdmI2YQ8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwO9mE2YjYsdqv24wg2LLbjNmF2LEg2KLZhNmF2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A7MTM4NDwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD48c3Ryb25nPiZuYnNwO9iq2YjZhNuM2K/Yp9iqINin2LXZhNuMIC8g2YHYp9iyIDIgKNmH2LLYp9ixINiq2YYg2K/YsSDYs9in2YQpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJ0YWJsZS1yZXNwb25zaXZlIj4KPHRhYmxlIGNsYXNzPSJ0YWJsZSB0YWJsZS1zdHJpcGVkIHRhYmxlLWNvbmRlbnNlZCI+Cjx0aGVhZD4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4KPHRoIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTQ4cHg7IGhlaWdodDogNjZweDsiPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTY2cHg7IGhlaWdodDogNjZweDsiPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMjI5cHg7IGhlaWdodDogNjZweDsiPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDYxcHg7IGhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwO9i12KfYrdioINmE24zYs9in2YbYszwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDQxcHg7IGhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwO9iz2KfZhCDYqNmH2LHZhyZ6d25qO9io2LHYr9in2LHbjDwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTQ4cHg7IGhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwO9in2LPbjNivINiq2LHZgdiq2KfZhNuM2qkg2K7Yp9mE2LUoUFRBKTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE2NnB4OyBoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4mbmJzcDszNTA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAyMjlweDsgaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A72b7Yp9ix2KfYstin24zZhNuM2YYg2YAg2KfYs9uM2K8g2KfYs9iq24zaqTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDYxcHg7IGhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwO01ISTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDQxcHg7IGhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwOzEzODU8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNDhweDsgaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A72b7ZhNuMINin2KrbjNmE2YYg2KrYsdmB2KrYp9mE2KfYqiDar9ix24zYryDYqNi32LHbjChQRVQtRik8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNjZweDsgaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+MTMyJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMjI5cHg7IGhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwO1BUQS3ZhdmG2YjYp9iq24zZhNmGINqv2YTYp9uM2qnZiNmEPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjFweDsgaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2YbZiNuMINmI2KfZhNiz24zZhtinJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNDFweDsgaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A7MTM4NjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE0OHB4OyBoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4mbmJzcDvZvtmE24wg2KfYqtuM2YTZhiDYqtix2YHYqtin2YTYp9iqINqv2LHbjNivINin2YTbjNin2YEoUEVULUcpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTY2cHg7IGhlaWdodDogNjZweDsiPjE1OC81Jm5ic3A7PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMjI5cHg7IGhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwO1BUQS3ZhdmG2YjYp9iq24zZhNmGINqv2YTYp9uM2qnZiNmEPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjFweDsgaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A72YbZiNuMINmI2KfZhNiz24zZhtinPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNDFweDsgaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A72K/YsSDZhdix2K3ZhNmHINiq2YjZhNuM2K8g2KLYstmF2KfbjNi024w8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogODNweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNDhweDsgaGVpZ2h0OiA4M3B4OyI+Jm5ic3A72b7ZhNuMINin2KrbjNmE2YYmdGhpbnNwO9iq2LHZgdiq2KfZhNin2Kog2q/YsduM2K8g2b7Zhtio2YcmdGhpbnNwO9mF2LXZhtmI2LnbjChTdGFwbGUpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTY2cHg7IGhlaWdodDogODNweDsiPjY2Jm5ic3A7PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMjI5cHg7IGhlaWdodDogODNweDsiPiZuYnNwO1BUQS3ZhdmG2YjYp9iq24zZhNmGINqv2YTYp9uM2qnZiNmEPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjFweDsgaGVpZ2h0OiA4M3B4OyI+Jm5ic3A72YbZiNuMINmI2KfZhNiz24zZhtinPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNDFweDsgaGVpZ2h0OiA4M3B4OyI+Jm5ic3A7MTM5MDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA4M3B4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE0OHB4OyBoZWlnaHQ6IDgzcHg7Ij4mbmJzcDvZvtmE24wg2KfYqtuM2YTZhiDYqtix2YHYqtin2YTYp9iqINqv2LHbjNivINmG2K4g2YbYs9in2KzbjChQT1kpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTY2cHg7IGhlaWdodDogODNweDsiPjY2Jm5ic3A7PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMjI5cHg7IGhlaWdodDogODNweDsiPiZuYnNwO1BUQS3ZhdmG2YjYp9iq24zZhNmGINqv2YTYp9uM2qnZiNmEPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjFweDsgaGVpZ2h0OiA4M3B4OyI+Jm5ic3A72YbZiNuMINmI2KfZhNiz24zZhtinPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNDFweDsgaGVpZ2h0OiA4M3B4OyI+Jm5ic3A7MTM5MDwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7Yp9ix2KfYstin24zZhNuM2YYoUFgpPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzQ2ODwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtiq2LHZiNi024zZhduMINio2YgmenduajvYudmE24wmenduajvYs9uM2YbYpyDZgCDZvtiq2LHZiNi024zZhduMINio2YbYr9ixINin2YXYp9mFPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KfYs9uM2K8g2KfYs9iq24zaqTwvdGQ+Cjx0ZD4zNzwvdGQ+Cjx0ZD7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINmB2YYmenduajvYotmI2LHYp9mGPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72YXZhtmI2KfYqtuM2YTZhiDar9mE2KfbjNqp2YjZhChNRUcpPC90ZD4KPHRkPjI5MCZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtiq2LHZiNi024zZhduMINmB2YYmenduajvYotmI2LHYp9mGPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، کوچه شهید دامن افشار، پلاک 50 - طبقه اول 19169753111

صندوق پستی :

تلفن: 3-06152171001

فکس: 06152172000

آدرس و کدپستی مجتمع : بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت 4، پتروشیمی شهید تند گویان - 74196-63561

تلفنخانه: 52172114-061

تلفکس: 52172048-061

وبسایت: www.s‌tpc.ir

ایمیل: site@s‌tpc.ir

: