خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: 36 هکتار

سال تأسیس: 1377

مالکیت: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 70 درصد، شرکت کارگزاری سهام عدالت 30 درصد

سرمایه: 50/000/000/000 ریال

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001- EFQM - ISO 14001- OHSAS 18001 - ISO 17025/2009

کاربردهای اصلی محصولات: پارازایلین: تولید اسید ترفتالــیک یا دی متیل‌ترفتالیک و همچنین به‌عنوان مواد میانی در تولید پلی‌استر و فیبر بنزن: تولید استایرن، دودسیل‌بنزن برای شویند‌ها، سیکلو هگزان (برای تولید نایلون)، فنل و نیتروبنزن (برای تولید آنیلین) و حلال‌ها ارتوزایلین: ساخت نرم‌کننده‌ها و دارو‌ها، سموم دفع آفات، رنگ و انیدرید‌فتالیک بکار می‌رود.

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YbYp9mFINmF2K3YtdmI2YQ8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmC2KfYqNmEINmB2LHZiNi0PC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtiz2KfZhCDYqNmH2LHZhyZ6d25qO9io2LHYr9in2LHbjDwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvYqNmG2LLZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7MTc5PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5MHB4OyIgcm93c3Bhbj0iMTAiPiZuYnNwOyZuYnNwO9mF24zYudin2YbYp9iqINqv2KfYstuM2Iwg2KjZhtiy24zZhiDZvtuM2LHZiNmE24zYsjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OTBweDsiIHJvd3NwYW49IjEwIj4KPHA+QVhFTlPYjDwvcD4KPHA+VUhERdiMPC9wPgo8cD5TSU5PUEVDPC9wPgo8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzODM8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtm+2KfYsdin2LLYp9uM2YTbjNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij40MDA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzODM8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9in2LHYqtmI2LLYp9uM2YTbjNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4zMCZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM4MzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KjYsdi0INiz2KjaqSDZhtmB2KrYpzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MzUwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzgyPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Ysdin2YHbjNmG24zYqjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTk5PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzgyPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ar9in2LIg2YXYp9uM2Lk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjM5PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzgyPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YqNix2LQg2b7Zhtiq2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MjE8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzODI8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtio2LHYtCDYs9mG2q/bjNmGINmG2YHYqtinPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij40ODg8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzODI8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtio2LHYtCDYs9mG2q/bjNmGINio2YbYstuM2YYg2b7bjNix2YjZhNuM2LI8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjExPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzgyPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Yotix2YjZhdin2KrbjNqpJnp3bmo72YfYp9uMINiz2Ybar9uM2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjIzPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzgzPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72YXbjNi52KfZhtin2Kog2q/Yp9iy24w8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MS43MTg8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72YXZhtin2LfZgiDZhtmB2Kog2K7bjNiy2KzZhtmI2Kgo2b7Yp9iy2YbYp9mGKTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9io2YbYstuM2YYg2b7bjNix2YjZhNuM2LI8L3RkPgo8dGQ+MTM5PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9m+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2KfZhduM2LHaqdio24zYsTwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، ابتدای خیابان کریم خان زند، نرسیده به میدان هفت تیر، پلاک 46، ساختمان پتروشیمی، طبقه سوم، واحد سمت چپ ـ 1584893117

صندوق پستی :

تلفن: 88828798-021

فکس: 88820022-021

آدرس و کدپستی مجتمع : خوزستان، ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 4 - 6358147139

تلفنخانه: 73775-061521

تلفکس: 73076-061521

وبسایت: www.bspc.ir

ایمیل: public@bspc.ir

: