خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت آب نیرو بندرامام

شرکت آب نیرو بندرامام

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: حدود 22 هکتار

سال تأسیس: 1378

مالکیت: شرکت پتروشیمی بندرامام

سرمایه: 10/000/000 ریال

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 50001- ISO 14001- OHSAS 18001- ISO 9001 - EFQM - ISO 29001

کاربردهای اصلی محصولات: جهت استفاده در واحد‌های پتروشیمی بندر‌امام

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2K7ZiNix2KfaqSDZhdi12LHZgduMPC90aD4KPHRoPti12KfYrdioINmE24zYs9in2YbYszwvdGg+Cjx0aD7Ys9in2YQg2KjZh9ix2YcmenduajvYqNix2K/Yp9ix24w8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9ii2KggRE08L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7bTMvaCAmbmJzcDsyLjUwMDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvYotioINiu2KfZhTwvdGQ+Cjx0ZD5LVVJJVEE8L3RkPgo8dGQ+MTM2OTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtio2K7Yp9ixPC90ZD4KPHRkPjEuNTAwdC9oPC90ZD4KPHRkPtii2KhETS3aqdmG2K/Yp9mG2LMg2KjYsdqv2LTYqtuMPC90ZD4KPHRkPktBV0FaQUtJPC90ZD4KPHRkPjEzNjk8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7YqNix2YI8L3RkPgo8dGQ+MjYwTVc8L3RkPgo8dGQ+2LPZiNiu2Ko8L3RkPgo8dGQ+VE9TSElCQS9BQkI8L3RkPgo8dGQ+MTM2OTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtmH2YjYp9uMINmB2LTYsdiv2Yc8L3RkPgo8dGQ+bTMvaCAmbmJzcDs5Mi4wMDA8L3RkPgo8dGQ+2YfZiNinPC90ZD4KPHRkPk1JVFNVSTwvdGQ+Cjx0ZD4xMzY5PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KfYstiqPC90ZD4KPHRkPk5NMy9oICZuYnNwOzE4LjAwMDwvdGQ+Cjx0ZD7Zh9mI2KfbjCDZgdi02LHYr9mHPC90ZD4KPHRkPktPQkUtQUlSUFJPRFVDVDwvdGQ+Cjx0ZD4xMzY5PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KfYstiqINmF2KfbjNi5PC90ZD4KPHRkPjEuNTAwS2cvaDwvdGQ+Cjx0ZD7Zh9mI2KfbjCDZgdi02LHYr9mHPC90ZD4KPHRkPktPQkUtQUlSUFJPRFVDVDwvdGQ+Cjx0ZD4xMzY5PC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

کاربردهای اصلی محصولات:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7ZhduM2YTbjNmI2YYg2YXYqtixINmF2qnYudioINiv2LEg2LPYp9mEPC90aD4KPHRoPtmF2K3ZhCDYqtin2YXbjNmGPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvar9in2LIg2LPZiNiu2Ko8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTE1NTwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvYtNix2qnYqiDZhdmE24wg2q/Yp9iyPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KLYqCDYrtin2YUgKNix2YjYr9iu2KfZhtmHINqp2KfYsdmI2YYpPC90ZD4KPHRkPjM2LzU8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72LPYp9iy2YXYp9mGINii2Kg8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر :

صندوق پستی :

تلفن:

فکس:

آدرس و کدپستی مجتمع : استان خوزستان، بندر ماهشهر، پتروشیمی بندر امام، شرکت آب نیرو - 6357174969

تلفن: 061-52252305-7

تلفکس: 061-52252325

وبسایت: www.bipc.org.ir

ایمیل: aboffice@bipc.org.ir

صندوق پستی : بندرماهشهر ۳۱۴ و بندرامام خميني(ره) ۱۳۸