خانه / طرح ها و مجتمع ها / سایر مناطق / طرح فاز دوم آمونياک و اوره کرمانشاه

فاز دوم آمونياک و اوره کرمانشاه

مجری: صنايع پتروشيمي کرمانشاه

محل اجرا: هرسين کرمانشاه

مساحت: 13 هکتار

مالکيت: شرکت صنايع پتروشيمي کرمانشاه 100 درصد

زمان شروع: سال 1392

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1399

کاربرد محصولات: مصارف کشاورزي به‌عنوان کود شيميايي

ليسانس: استامي کربن

پیمانکار: ناموران

پیشرفت فیزیکی: تا پایان اسفند 1395: 24/1 درصد

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2YLYp9io2YQg2YHYsdmI2LQ8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9ii2YXZiNmG2YrYp9qpPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzM5NjwvdGQ+Cjx0ZD4yNTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtin2YjYsdmHPC90ZD4KPHRkPjY2MDwvdGQ+Cjx0ZD42NjA8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYrNmF2Lk8L3RkPgo8dGQ+MTA1NjwvdGQ+Cjx0ZD42ODU8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72q/Yp9iyINi32KjZiti52Yo8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7NDc1PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9i02LHaqdiqINmF2YTZiiDar9in2LI8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر :

صندوق پستی :

تلفن :

فکس :

آدرس و کدپستی مجتمع :

تلفنخانه :

تلفکس:

وبسایت :

ایمیل :

: