خانه / طرح ها و مجتمع ها / سایر مناطق / طرح اتيلن وينيل استات استهبان

اتيلن وينيل استات استهبان

مجری:

محل اجرا: استهبان

مساحت: 236 هکتار

مالکيت:

زمان شروع: سال 1393

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1399

کاربرد محصولات: توليد انواع چسب، فيلم، قطعات تزريقي و...

ليسانس:

پیمانکار:

پیشرفت فیزیکی: در مراحل مقدماتي

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2YLYp9io2YQg2YHYsdmI2LQ8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9in2KrZitmE2YYg2YjZitmG2YrZhCDYp9iz2KrYp9iqIChFVkEpPC90ZD4KPHRkPjEwMTA8L3RkPgo8dGQ+MTAwPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtmK2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsxMTU8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7Jm5ic3A72K7YtyDZhNmI2YTZhyDYp9iq2YrZhNmGINmF2LHaqdiyICjZvtiq2LHZiNi02YrZhdmKINmB2YrYsdmI2LIg2KLYqNin2K8pPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72YjZitmG2YrZhCDYp9iz2KrYp9iqINmF2YbZiNmF2LEgKFZBTSk8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTMvNTwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtiq2LHZiNi02YrZhdmKINin2LHYp9qpPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر :

صندوق پستی :

تلفن :

فکس :

آدرس و کدپستی مجتمع :

تلفنخانه :

تلفکس:

وبسایت :

ایمیل :

: