خانه / طرح ها و مجتمع ها / سایر مناطق / طرح فاز دوم الفين ايلام (الفين سيزدهم)

فاز دوم الفين ايلام (الفين سيزدهم)

مجری: شرکت پتروشيمي ايلام (سهامي خاص)

محل اجرا: ايلام

مساحت: 122 هکتار

مالکيت: گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان 47/2 درصد، سرمايه‌گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين 17 درصد، سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي کشوري 17 درصد، پتروشیمی مارون 6/8 درصد، بازرگانی پتروشیمی 3/8 درصد، سایر سهامداران 8/2 درصد

زمان شروع: سال1386

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1397

کاربرد محصولات: ماده اوليه توليد پلي الفين ها، اتيل گلايکول ها

ليسانس: استون و وبستر (الفين)، Axens (گوگرد زدايي)

پیمانکاران EPCC: بینا/ استیم / نارگان/ EIED

پیشرفت فیزیکی: تا پایان اسفند 1395: 79/8 درصد

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2YLYp9io2YQg2YHYsdmI2LQ8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9in2KrZitmE2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7NDU4PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzE1MzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9m+2LHZiNm+2YrZhNmGPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzEyNDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsxMjA8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7YqNmG2LLZitmGINm+2YrYsdmI2YTZitiyPC90ZD4KPHRkPjEzMjwvdGQ+Cjx0ZD4xMzI8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7Ys9mI2K7YqiDZhdin2YrYuTwvdGQ+Cjx0ZD4zMzwvdGQ+Cjx0ZD4zMzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtio2LHYtDQmenduajtDPC90ZD4KPHRkPjc1PC90ZD4KPHRkPtmAPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KzZhdi5PC90ZD4KPHRkPjgyMjwvdGQ+Cjx0ZD40Mzg8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtin2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MjMzPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9m+2KfZhNin2YrYtNqv2KfZhyDar9in2LIg2KfZitmE2KfZhTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9io2LHYtCZ6d25qOyDYs9mHINqp2LHYqNmG2Ycg2Ygg2LPZhtqv2YrZhiZ6d25qO9iq2LE8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MzI4PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9m+2KfZhNin2YrYtNqv2KfZhyDar9in2LIg2KfZitmE2KfZhTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtio2LHYtCZ6d25qOyDZvtmG2Kwg2qnYsdio2YbZhyDZiCDYs9mG2q/ZitmGJnp3bmo72KrYsTwvdGQ+Cjx0ZD4zOTE8L3RkPgo8dGQ+2b7Yp9mE2KfZiti02q/Yp9mHINqv2KfYsiDYp9mK2YTYp9mFPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، بلوار آفریقا،پایین تر از پل شهید همت،ساختمان شماره 2 بازرگانی پتروشیمی،طبقه اول و پنجم 1517654611

صندوق پستی :

تلفن : 88678437-021

فکس : 88678436-021 

آدرس و کدپستی مجتمع : ایلام، چوار، مجتمع پتروشیمی ایلام - 6936117189

تلفنخانه : 5-08433360782

تلفکس: 08433360781

وبسایت : www.ilampetro.com

ایمیل :

: