خانه / طرح ها و مجتمع ها / عسلویه / طرح اتيلن گلايکول ها

اتيلن گلايکول ها

مجری: شرکت پارس فنل (سهامي عام)

محل اجرا: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (سايت دوم)

مساحت: 6/99 هکتار

مالکيت: پتروشيمي باختر 70 درصد، شخص حقيقي 30 درصد

زمان شروع: سال 1393

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1398

کاربرد محصولات: ماده اوليه توليدPET، ضد يخ، نرم کننده ها در نساجي، جاذب رطوبت در پالايشگاه ها و...

ليسانس:

پیمانکار:

پیشرفت فیزیکی: تا پایان اسفند 1395: 24/3 درصد

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2YLYp9io2YQg2YHYsdmI2LQ8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9mF2YbZiCDYp9iq2YrZhNmGINqv2YTYp9mK2qnZiNmEPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzUwMDwvdGQ+Cjx0ZD41MDA8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7Yr9mKINin2KrZitmE2YYg2q/ZhNin2YraqdmI2YQ8L3RkPgo8dGQ+NTA8L3RkPgo8dGQ+NTA8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7Yqtix2Yog2KfYqtmK2YTZhiDar9mE2KfZitqp2YjZhDwvdGQ+Cjx0ZD40PC90ZD4KPHRkPjQ8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYrNmF2Lk8L3RkPgo8dGQ+NTU0PC90ZD4KPHRkPjU1NDwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7ZhdmC2K/Yp9ixPC90aD4KPHRoPtmF2K3ZhCDYqtin2YXbjNmGPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9iq2YrZhNmGPC90ZD4KPHRkPjM0MCDZh9iy2KfYsSDYqtmGINiv2LEg2LPYp9mEPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9m+2KrYsdmI2LTZitmF2Yog2KjZiNi02YfYsTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9in2qnYs9mK2pjZhjwvdGQ+Cjx0ZD4yNjYg2YXbjNmE24zZiNmGINin2LPYqtin2YbYr9in2LHYryDZhdiq2LHZhdqp2LnYqCDYr9ixINiz2KfZhDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtiq2LHZiNi02YrZhdmKINiv2YXYp9mI2YbYrzwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از تقاطع فاطمی، پلاک 1286، طبقه سوم 73441 -14118

صندوق پستی :

تلفن : 223- 66562309- 021

فکس :

آدرس و کدپستی مجتمع :

تلفنخانه :

تلفکس:

وبسایت :

ایمیل : MGharedaghi@Bakhtarpc.Com

: