خانه / طرح ها و مجتمع ها / عسلویه / طرح ESBR

ESBR

مجری: شرکت شيميايي صدف عسلويه (سهامي خاص)

محل اجرا: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (سايت دوم)

مساحت: 8/2هکتار

مالکيت: گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان 95/1 درصد، ساير سهامداران 2 درصد , سرمایه‌گذاری هزاره سوم 2/9 درصد

زمان شروع: سال 1390

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1397

کاربرد محصولات: تاير اتومبيل، روکش کابل و سيم و...

ليسانس: Versalis ايتاليا

پیمانکاران مهندسی اصولی، تفصیلی و تدارکات: تکني مونت/ نارگان

پیشرفت فیزیکی: تا پایان اسفند 1395: 45/5 درصد

پیمانکار سیویل، ساختمان، نصب و پیش راه اندازی: شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی ECC

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2YLYp9io2YQg2YHYsdmI2LQ8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO0VTQlI8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTM2PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzEzNjwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KjZiNiq2KfYr9mK2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7ODQ8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7Yqtix2YjYtNmK2YXZiiDYrNmFL9iz2KfZitixINmF2YbYp9io2Lk8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9iz2KrYp9mK2LHZhjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsyNzwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtiq2LHZiNi02YrZhdmKINm+2KfYsdizL9iz2KfZitixINmF2YbYp9io2Lk8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، بزرگراه آفریقا، نبش خیابان نهم گاندی، پلاک 38، طبقه سوم - 1517769513

صندوق پستی :

تلفن : 021-88874322-3

فکس : 021-88878749

آدرس و کدپستی مجتمع :

تلفنخانه :

تلفکس:

وبسایت : www.sadafpetro.ir

ایمیل : info@sadafcc.com

: