خانه / طرح ها و مجتمع ها / عسلویه / طرح فاز سوم آمونياک و اوره پرديس

فاز سوم آمونياک و اوره پرديس

مجری: شرکت پتروشيمي پرديس

محل اجرا: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

مساحت: 13/5 هکتار

مالکيت: پتروشيمي پرديس 100درصد

زمان شروع: سال 1390

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1396

کاربرد محصولات: مصارف کشاورزي به عنوان کود شيميايي

ليسانس: ام.دابليوکلاگ / استامي کربن

پيمانکار مهندسي اصولي، تفصيلي و تدارکات آمونياک: همپا انرژي

پيمانکار مهندسي اصولي، تفصيلي و تدارکات اوره: استامي کربن

پيمانکاران ساختمان و نصب: ابنيه فني و نارديس

پيشرفت فيزيکي : تا پایان اسفند 1395: 99/5 درصد

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2YLYp9io2YQg2YHYsdmI2LQ8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9ii2YXZiNmG2YrYp9qpPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzY4MDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDs3NTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9in2YjYsdmHPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzEwNzU8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTA3NTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtis2YXYuTwvdGQ+Cjx0ZD4xNzU1PC90ZD4KPHRkPjExNTA8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72q/Yp9iyINi32KjZiti52Yo8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7NzM2PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9mG2YHYqiDZiCDar9in2LIg2b7Yp9ix2LMg2KzZhtmI2KjZijwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر : تهران- خيابان ملاصدرا- خيابان شيخ بهايي شمالي- کوچه عرفي شيرازي- پلاک 7 - ۱۹۹۳۶-۴۵۸۵۳

صندوق پستی :

تلفن : 021-88603500

فکس : 021-88603502

آدرس و کدپستی مجتمع :

تلفنخانه :

فکس:

وبسایت : www.paupc.ir

ایمیل : info@paupc.com

: