خانه / طرح ها و مجتمع ها / عسلویه / طرح سرويس‌هاي جانبي متمرکز فاز دوم عسلويه

سرويس‌هاي جانبي متمرکز فاز دوم عسلويه

مجری: شرکت پتروشيمي دماوند (سهامي خاص)

محل اجرا: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (سايت دوم)

مساحت: 90 هکتار

مالکيت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی 20 درصد، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 29/8 درصد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 24/9درصد، سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح 24/9 درصد، سهام ترجیحی 0/4 درصد

زمان شروع: فاز 1 سال 1389

پیش بینی زمان بهره برداری: فاز 1: سال 1397 - فاز 2 و 3: سال 1399

کاربرد محصولات: تأمين سرويس‌هاي جانبي مورد نياز واحد‌هاي فرآيندي مستقر در سايت دوم منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه)

ليسانس:

پیمانکار: نيروگاه (مپنا)

پیشرفت فیزیکی: فاز 1 تا پایان اسفند 1396: 46 درصد

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+2YbYp9mFINmF2K3YtdmI2YQ8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPtmC2KfYqNmEINmB2LHZiNi0PC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9io2LHZgjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7MTkwMCDZhdqv2KfZiNin2Ko8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9io2K7Yp9ixPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDsxOTAwINiq2YYg2K/YsSDYs9in2LnYqjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2Kfaqdiz2YramNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij45MDAg2KrZhiDYr9ixINiz2KfYudiqPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ZhtmK2KrYsdmI2pjZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+NzAwMDAg2YbYsdmF2KfZhCDZhdiq2LEmenduajvZhdqp2LnYqCDYr9ixINiz2KfYudiqPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zh9mI2KfZiiDYp9io2LLYp9ixINiv2YLZitmCPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4zMTAwMCDZhtix2YXYp9mEINmF2KrYsdmF2qnYudioINiv2LEg2LPYp9i52Ko8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmH2YjYp9mKINiz2LHZiNmK2LM8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjIwMDAwINmG2LHZhdin2YQg2YXYqtixINmF2qnYudioINiv2LEg2LPYp9i52Ko8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtii2Kgg2LTZitix2YrZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+NTAwMCDZhdiq2LHZhdqp2LnYqCDYr9ixINiz2KfYudiqPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YotioINio2K/ZiNmGINin2YXZhNin2K08L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjM3MDAwINmF2KrYsdmF2qnYudioINiv2LEg2LPYp9i52Ko8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtii2Kgg2K7ZhtqpINqp2YbZhtiv2Yc8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjgwMDAwINmF2KrYsSDZhdqp2LnYqCDYr9ixINiz2KfYudiqPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YotioINio2YfYr9in2LTYqtmKPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xNTAwINmF2KrYsdmF2qnYudioINiv2LEg2LPYp9i52Ko8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72q/Yp9iyINi32KjZiti52Yo8L3RkPgo8dGQ+NTc3NiDZhduM2YTbjNmI2YYg2KfYs9iq2KfZhtiv2KfYsdivINmF2KrYsdmF2qnYudioINiv2LEg2LPYp9mEPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9mG2YHYqiDZiCDar9in2LIg2b7Yp9ix2LMg2KzZhtmI2KjZijwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9ii2Kgg2K/YsdmK2Kc8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MzgwINmH2LLYp9ixINmF2KrYsdmF2qnYudioINiv2LEg2LPYp9i52Ko8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72K7ZhNmK2Kwg2YHYp9ix2LM8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر : تهران- ميدان شيخ بهايي- ابتداي خيابان شيخ بهايي شمالي- شماره 144 - طبقه سوم شرقي-۱۹۹۳۸۳۴۵۵۷

صندوق پستی : ۱۹۳۹۵-۶۸۹۶

تلفن : 021-84993562 - 88059797

فکس : 021-88620180

آدرس و کدپستی مجتمع :

تلفنخانه :

تلفکس:

وبسایت :

ایمیل :

صندوق پستی:: ۷۵۳۹۱-۱۶۱