خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / طرح پنتا اریتریتول

پنتا اریتریتول

مجری: شرکت پتروشیمی امیر سرتیپ شهید رسولی

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مساحت: 8/6هکتار

مالکيت: بخش خصوصی 100 درصد

زمان شروع: سال 1389

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1398

کاربرد محصولات: تولید رزین‌های آلکید، براق کننده، محصولات دارویی، نرم کننده، تثبیت کننده و ...

ليسانس: Wonjin

پیمانکار: Wonjin، موننکو

پیشرفت فیزیکی: فاز دوم تا پايان اسفند 1395: 9/2 درصد

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+2YbYp9mFINmF2K3YtdmI2YQ8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPtmC2KfYqNmEINmB2LHZiNi0PC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPiZuYnNwO9m+2YbYqtinINin2LHZitiq2LHZitiq2YjZhDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+Jm5ic3A7MTU8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPjE1PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDUwcHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDUwcHg7Ij4mbmJzcDvYr9mKINm+2YbYqtinPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDUwcHg7Ij4wLzU8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPjAvNTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+2LPYr9mK2YUg2YHYsdmF2KfYqjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+Ny84PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDUwcHg7Ij43Lzg8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPtin2LPYqtin2YTYr9im2YrYryAoOTgvNdiv2LHYtdivKTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+NS82PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDUwcHg7Ij4tPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDUwcHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDUwcHg7Ij7YrNmF2Lk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPjI4Lzk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPjIzLzM8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+2YHYsdmF2KfZhNiv2KbZitivPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzM2PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9m+2KrYsdmI2LTZitmF2Yog2LTZh9mK2K8g2LHYs9mI2YTZijwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9iz2YjYr9iz2YjYstii2YjYsTwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsyOC82PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9m+2KrYsdmI2LTZitmF2Yog2KfYsdmI2YbYrzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtin2KrYp9mG2YjZhDwvdGQ+Cjx0ZD42Lzc8L3RkPgo8dGQ+2LPYp9mK2LEg2YXZhtin2KjYuTwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر : تهران- خيابان شريعتي- پايي نتر از حسينيه ارشاد- بن بست ويرا- پلاک-12 طبقه اول واحد 4

صندوق پستی :

تلفن : 021-22890686

فکس : 021-22890494

آدرس و کدپستی مجتمع :

تلفنخانه :

تلفکس:

وبسایت : www.srpc.ir

ایمیل : info@srpc.ir

: