خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / طرح آکریلاتها

آکریلاتها

مجری: توسعه صنایع پتروشیمی کوروش (شرکت پتروفناوری پلیمر افق) (سهامی خاص)

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مساحت: 10/4هکتار

مالکيت: سرمایه گذاری بانک کارآفرین 92/5درصد، شخص حقیقی 7/5 درصد

زمان شروع: سال 1391

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1399

کاربرد محصولات: صنایع چرم‌سازی، کاغذ سازی نساجی، پوشش‌های حفاظتی و ..

ليسانس: Yarsintez روسیه

پیمانکار: شرکت پتروساخت چهلستون

پیشرفت فیزیکی: فاز اول تا پایان اسفند 1395: 8/1 درصد

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YbYp9mFINmF2K3YtdmI2YQ8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmC2KfYqNmEINmB2LHZiNi0PC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtii2qnYsduM2YTbjNqpINin2LPbjNivJm5ic3A7Jm5ic3A7PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDs4MDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7YsdmI2b7bjNmE2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjE1MDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+NjA8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2qnYs9mIINin2YTaqdmEINmH2Kc8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjYwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4zMDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KfYs9iq2LHZh9in24wg2KLaqdix24zZhNin2Ko8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjYwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij42MDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7ZhNuM2YXYsdmH2KfbjCDYs9mI2b7Ysdis2KfYsNioPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij40NTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+NDU8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtis2YXYuTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Mzk1PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xOTU8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+2YbYp9mFINiu2YjYsdin2qk8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPtmH2LLYp9ix2KrZhi/Ys9in2YQ8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPtmF2K3ZhCDYqtin2YXbjNmGPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsgaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+2b7YsdmI2b7Yp9mGJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7IGhlaWdodDogNTBweDsiPjE4NSZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyOyBoZWlnaHQ6IDUwcHg7Ij7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINio2YbYr9ixINin2YXYp9mFJm5ic3A7PC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر :

صندوق پستی :

تلفن :

فکس :

آدرس و کدپستی مجتمع :

تلفنخانه :

تلفکس:

وبسایت :

ایمیل :

: