خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / طرح اکریلونیتریل

اکریلونیتریل

مجری: شرکت پتروشیمی ارگ (سهامی خاص)

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مساحت: 25 هکتار

مالکيت: موسسه اعتباری کارسازان آینده 36/8 درصد، سرمایه گستر نور آتی 35/2 درصد، پتروشیمی تبریز 15/9 درصد،سایر سهامداران 12/1 درصد

زمان شروع: سال 1390

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1401

کاربرد محصولات:

ليسانس: JDI

پیمانکار: EPCI - شرکت طازند

پیشرفت فیزیکی: تا پایان اسفند 1396: 12 درصد

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+Jm5ic3A72YbYp9mFINmF2K3YtdmI2YQ8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPtmC2KfYqNmEINmB2LHZiNi0PC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsgaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+Jm5ic3A72KLaqdix24zZhNmI2YbbjNiq2LHbjNmEPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7IGhlaWdodDogNTBweDsiPjEwMCZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyOyBoZWlnaHQ6IDUwcHg7Ij4xMDA8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsgaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+2KfYs9iq2YjZhtuM2KrYsduM2YQ8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsgaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+MzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyOyBoZWlnaHQ6IDUwcHg7Ij4zPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDUwcHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7IGhlaWdodDogNTBweDsiPtiz2YjZhNmB2KfYqiDYotmF2YjZhtuM2YU8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsgaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+MTI8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsgaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+MTI8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsgaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+2LPbjNin2YbZiNix2LPYr9uM2YU8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsgaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+MjA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsgaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+MjA8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNTBweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsgaGVpZ2h0OiA1MHB4OyI+2KzZhdi5PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7IGhlaWdodDogNTBweDsiPjEzNTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyOyBoZWlnaHQ6IDUwcHg7Ij4xMzU8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7YsdmI2b7bjNmE2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTEwPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9m+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2LPZhNmF2KfZhiDZgdin2LHYs9uM2Iwg2b7Yp9mE2KfbjNi02q/Yp9mHINii2KjYp9iv2KfZhjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtii2YXZiNmG24zYp9qpPC90ZD4KPHRkPjUyPC90ZD4KPHRkPtm+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2LHYp9iy24w8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9iz24zYryDYs9mI2YTZgdmI2LHbjNqpPC90ZD4KPHRkPjkvNTwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtiq2LHZiNi024zZhduMINix2KfYstuMPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2YfbjNiv2LHZiNqp2LPbjNivINiz2K/bjNmFPC90ZD4KPHRkPjE4PC90ZD4KPHRkPtm+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2KjZhtiv2LEg2KfZhdin2YUv2LrYr9uM2LE8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر : تهران- شهرک غرب- بلوار دريا- خيابان رامشه- خيابان توحيد يکم- شماره 104 و 106

صندوق پستی :

تلفن : 021-88582811-16

فکس : 021-88582811-16

آدرس و کدپستی مجتمع : خوزستان- بندرامام- منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر- سايت 2-ضلع شمالي ميدان لاله-۶۳۵۷۱۴۷۷۶۲

تلفنخانه : 061-52117160

تلفکس:

وبسایت : www.argpetchem.com

ایمیل : argpetrochemical@gmail.com

: