خانه / طرح ها و مجتمع ها / سایر مناطق / طرح خط لوله اتان - اتیلن مرکز کشور

خط لوله اتان - اتیلن مرکز کشور

مجری: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

محل اجرا: استان فارس

تعداد ایستگاه تقویت فشار اتان: 1 ایستگاه

بزرگترین قطر لوله: 24 اینچ

زمان شروع: سال 1392

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1399

تعداد ایستگاه تقویت فشار اتان: 1 ایستگاه

تعداد ایستگاه‌ تقویت فشار اتیلن: 1 ایستگاه

ظرفیت خط اتان: 1 میلیون تن در سال

ظرفیت خط اتیلن: 238 میلیون تن در سال

طول مسیر خط لوله اتان: 238 کیلومتر

طول مسیر خط لوله اتیلن با انشعابات: 298 کیلومتر

هدف از اجرای طرح: انتقال گاز اتان از پالایشگاه پارسیان به مجتمع پتروشیمی فیروز آباد و انتقال اتیلن به مجتمع‌های جهرم، فسا، داراب و استهبان جهت تامین ماده اولیه مجتمع‌های پتروشیمی

مشاور طراحی مفهومی و مهندسی پایه: شرکت پتروفرآیند انرژی پیمانکاران مهندسی تفصیلی، اجرا و تدارکات: قرارگاه خاتم‌الانبیاء (مجری: موسسه نیروگستر، مشاور: مهندسین مشاور انرژی گستر)

پیشرفت فیزیکی: تا پایان اسفند 1395: 23 درصد

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2YLYp9io2YQg2YHYsdmI2LQ8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9mB24zYsdmI2LIg2KLYqNin2K88L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtuM2YTZhiDZiCDYqNix2LQgMyDaqdix2KjZhtmHINmIINiz2Ybar9uM2YYmenduajvYqtixPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzEwOTA8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYrNmH2LHZhTwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtmE24wg2KfYqtuM2YTZhiDYs9mG2q/bjNmGLyDYs9io2qkg2K7Yt9uMPC90ZD4KPHRkPjMwMDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtmB2LPYpzwvdGQ+Cjx0ZD7ZvtmE24wg2KfYqtuM2YTZhiDYs9io2qk8L3RkPgo8dGQ+MzAwPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2K/Yp9ix2KfYqDwvdGQ+Cjx0ZD7ZvtmE24wg2KfYqtuM2YTZhiDYs9mG2q/bjNmGPC90ZD4KPHRkPjMwMDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtin2LPYqtmH2KjYp9mGPC90ZD4KPHRkPtin2KrbjNmE2YYg2YjbjNmG24zZhCDYp9iz2KrYp9iqPC90ZD4KPHRkPjEwMDwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر :

صندوق پستی :

تلفن :

فکس :

آدرس و کدپستی مجتمع :

تلفنخانه :

تلفکس:

وبسایت :

ایمیل :

: