خانه / طرح ها و مجتمع ها / سایر مناطق / مجتمع شرکت پتروشیمی NPC Alliance

شرکت پتروشیمی NPC Alliance

محل مجتمع : فیلیپین

مساحت: 55 هکتار

سال تأسیس: 1377

مالکیت: سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 20 درصد، پلی ماکس فیلیپین 40 درصد، NPC اینترنشنال40 درصد

سرمایه: 4/772/500/000 Php

گواهینامه های استاندارد دریافتی :

کاربردهای اصلی محصولات:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aD7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGg+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtmE24wg2KfYqtuM2YTZhiDYs9mG2q/bjNmGLyDYs9io2qkg2K7Yt9uMPC90ZD4KPHRkPjI1MCZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9iq24zZhNmGLyDYqNmI2KrZhiAtMTwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDtpbmVvczwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsxMzg2PC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

کاربردهای اصلی محصولات:

PHA+2YXYtdin2LHZgSDZvtmE2KfYs9iq24zaqSDZhdin2YbZhtivINmE2YjZhNmH2Iwg2b7ZiNi02LQg2qnYp9io2YTYjCDZgduM2YTZhSDZiCAuLi48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9InRhYmxlLXJlc3BvbnNpdmUiPgo8dGFibGUgY2xhc3M9InRhYmxlIHRhYmxlLXN0cmlwZWQgdGFibGUtY29uZGVuc2VkIj4KPHRoZWFkPgo8dHI+Cjx0aD7Zhtin2YU8L3RoPgo8dGg+2YfYstin2LHYqtmGLyDYs9in2YQ8L3RoPgo8dGg+2YXYrdmEINiq2KfZhduM2YY8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9in2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MjcwPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9iu2LfZiNi3INmE2YjZhNmHINin2KrbjNmE2YYg2LrYsdioPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KjZiNiq2YYtMTwvdGQ+Cjx0ZD4zJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9mF2YbYp9io2Lkg2K/Yp9iu2YTbjDwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر : خیابان عباس آباد، خیابان وزرا، خیابان 5، پلاک 22، طبقه 5، واحد 20 - 1513643911

صندوق پستی :

تلفن: 9-88707468 -021

فکس: 88726987 - 021

آدرس و کدپستی مجتمع : Unit 1901, 19th floor, Ante12000, Corporate Center, 121 Valero Street, Salcedo Village, Makati City, Philippines 1227

تلفنخانه:

تلفکس:

وبسایت:

ایمیل: khoshtir@npcac.com.ph

: